Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

"Personalen slår barnen"

OMSTRIDD REKTOR. Abderizak Waberi är ortodox muslim och moderat riksdagsledamot sedan valet 2010. Han är rektor på Römosseskolan och ansvarig skolledare under tiden som kränkningarna ska ha inträffat. Han sitter även i skolans styrelse. Sedan årsskiftet är han tjänstledig för sitt riksdagsuppdrag. Foto: Sven Lindwall
GÖTEBORG. Våld mot elever, kränkningar av flickor, bönetvång och dålig undervisning.
GT har läst anmälningarna mot den muslimska friskolan Römosseskolan.
- Det förekom saker som inte ska få förekomma på en skola, säger Hans Larson, enhetschef på Skolinspektionen.
I december 2010 gjorde Skolinspektionen ett oanmält besök på Römosseskolan eftersom det hade kommit ett antal anmälningar mot skolan hösten.
- Det var mycket allvarliga brister som kom fram i just den anmälan, säger Hans Larson, enhetschef på Skolinspektionen i Göteborg. Allvaret i den och tidigare anmälningar gjorde att vi beslöt att göra ett oanmält besök på Römosseskolan, vilket är relativt ovanligt.

Fann inga belägg

De övriga anmälningarna handlade om skolans belöningssystem, en misstanke om att skolan pengar användes till utlandsresor för eleverna, samt att fler anmälare ifrågasatte att Abderizak Waberi verkligen klarade av sitt jobb som rektor parallellt med heltidsuppdraget som riksdagsman för Moderaterna.
Det oanmälda besöket gjordes i december 2010.
Därefter besökte Skolinspektionen Römosseskolan 23 och 24 januari samt 19 och 20 maj.
- Vi kunde aldrig få belägg för att de anmälda kränkningarna förekom, säger Hans Larsson. Men vi fann vissa dokument och det framkom saker vid samtal och intervjuer som gör att vi i alla fall har skäl att misstänka att de förkommit.
Men anmälningarna hade fått stor uppmärksamhet på skolan och redan vid Skolinspektionens besök i januari 2011 hade skolan vidtagit en hel del åtgärder.

Lång kravlista

I januari hade skolan en tillförordnad rektor som Skolinspektionen - efter författningarnas krav - bedömde inte tillräckligt erfaren och kompetent att lösa problemen.
Vid Skolinspektionens tredje besök i maj hade skolan sedan mars en ny vikarierande rektor.
- Henne har vi förtroende för, säger Hans Larsson. Hon har adekvat utbildning och den pedagogiska erfarenhet som krävs för att komma tillrätta med bristerna.
Den 30 juni kom Skolinspektionens beslut efter den fördjupade tillsynen: stark kritik och en lång kravlista på brister som måste åtgärdas.
GT har sökt men inte lyckats få tag i Abderizak Waberi. Han är tjänstledig från rektorsjobbet sedan årsskiftet för sitt uppdrag som moderat riksdagsledamot.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!