Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Personalen flyr BUP – en specialist på 19 000 barn

Följ senaste nytt i Expressen TV – vi sänder direkt mellan 07 och 23 varje vardag och mellan 11 och 20 på helger.
Enligt Karin Nagy, ST-läkare och fackligt förtroendevald, leder arbetsbelastningen till längre vårdköer på BUP i Göteborg – samtidigt som den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar.
Foto: Privat
Larmen inifrån BUP gör gällande att personalen lider av stress, ångest inför att gå till jobbet, och att de har svårt att sova. Detta på grund av bristen på personal.
Foto: JEPPE GUSTAFSSON/SHUTTERSTOCK / JEPPE GUSTAFSSON/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Ångest, magbesvär och sömnsvårigheter är vardag för personalen på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, på Sahlgrenska i Göteborg. 

Efter att flera läkare har sagt upp sig finns det bara en specialist per 19 000 barn. 

– Vi är knappt 30 procent av den bemanningen vi borde vara, säger Karin Nagy, ST-läkare och fackligt förtroendevald på BUP. 

Barn- och ungdomspsykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset har under lång tid kämpat med otillräcklig bemanning.

Medarbetare har varit missnöjda och oroade – vilket har gjort det svårt för verksamheten att behålla läkare och rekrytera ny personal. 

Anledningen beror enligt Karin Nagy, ST-läkare och skyddsombud på BUP, på att det under flera års tid förelegat en hög arbetsbelastning och att medarbetarna inte känt att de fått respons när de larmat om den ohållbara situationen. I våras blev läget, som hon säger, ”akut”, då flera sade upp sig på grund av arbetsmiljön.

– Vi har under en lång tid varit alldeles för få, och nu är det många som naturligtvis inte orkar längre. Då har vi blivit ännu färre och då blir det så klart ännu mer att göra, säger hon.

”Inga kolleger som inte hört av sig om stressymtom”

Problemen med den för stora arbetsbelastningen har funnits under flera år, berättar Karin Nagy. Under de sex år hon jobbat på kliniken har hon upplevt trycket öka i samband med yttre faktorer, som flyktingkrisen som gjorde att många ensamkommande barn sökte vård. Också omorganisationer som ledde till att patienter med autism nivå 1 nu skulle behandlas på annat håll än innan, och ett ökat behov av utredningar efter påtryckningar från skolan, har lett till ett ökat patientflöde.

– Det är många bäckar små, och att den psykiska ohälsan faktiskt ökar. Nu är behovet av oss större än någonsin.

Just nu har BUP en specialist per 19 000 barn i upptagningsområdet. Rekommendationen är en specialistläkare per 5 000 barn.

Många ur personalen vittnar om stress och oro som tar sig uttryck i sömnsvårigheter, hjärtklappning, magbesvär, huvudvärk och ångest inför att komma till sin arbetsplats, framgår av begäran till Arbetsmiljöverket.

– Av de läkare som jobbar i öppenvården så har jag väl i princip inga kolleger där som inte har hört av sig till mig med stressymtom. Vi har flera som är sjukskrivna på grund av arbetsbelastningen, säger Karin Nagy.

Finns det risk för fler uppsägningar?

– Det skulle jag säga att det gör, ja. Tyvärr är det så.

Vänt sig till Arbetsmiljöverket

Flera anställda uppges ha larmat ledningen – utan att få gehör. 

Facket har begärt att flera åtgärder ska vidtas, bland annat att ledningen ska tillse en rimlig arbetsbelastning och redovisa vilka åtgärder som görs för att möjliggöra det. 

– Vi försöker ha dialog och tycker att vi har varit tydliga från fackligt håll och skyddsombudshåll med vad vi ser behövs. Vi har väl fått jakande svar och medhåll från arbetsgivare men det händer ingenting, vi vet inte vad det beror på.

Facket begärde besked från ledningen före den 19 november – men inget svar har kommit och därför har facket vänt sig till Arbetsmiljöverket. 

Marie Carlsson är verksamhetschef för BUP på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Foto: Marie Ullnert / Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamhetschefen: ”Det är deras bild”

Marie Carlsson är verksamhetschef för BUP på Sahlgrenska. Hon delar inte Karin Nagys bild av man från ledningshåll inte gett gehör för problemen.

– Det är ju deras bild om man säger så, men vi har haft en god dialog hela tiden. Sen är det klart att man kan ha olika bilder av hur snabbt man tycker åtgärderna har effekt och så, det får stå för dem. Men jag tycker vi har en jättegod dialog och jobbar på, säger hon. 

Personal vittnar om stressymtom, sömnsvårigheter, ångest inför att gå till jobbet. Hur ska ni lösa det? 

– När det har gått så långt så får man stöd av företagshälsovården men annars, som chef så får man jobba på, vi får jobba för att vi ska ha rätt lön på högsta specialistnivån och fortsätta jobba på så att vi har så god arbetsmiljö vi bara kan.

Både hon och Karin Nagy är överens om att lönerna är för låga – de är lägre än i övriga regionen, och enligt Marie Carlsson är de också lägre än på vårdcentralerna.

– Det driver jag i regionen och högre upp i min linje. Det är inga hemligheter, det gör det svårrekryterat. Hög arbetsbelastning i kombination med lägre lön gör att man tappar lite sugen, säger Carlsson.

De fackliga ombuden gav arbetsgivaren en vecka att återkomma efter deras begäran av arbetsmiljöåtgärd, annars skulle de gå till Arbetsmiljöverket. Något svar kom aldrig.

– Det var en missuppfattning om vilket datumen, vilket vi har pratat om. Det har vi rett ut, det är verkligen inte så att vi struntat i den, säger Marie Carlsson.

SE MER: 

Ur arkivet: Första lungtransplantationen för covidpatient i Sverige