Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Paulas forskning ska ge bättre luft i skolor

Paula Wahlgren är docent i byggnadsfysik på Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers i Göteborg.
Foto: J-O Yxell
Termografering – en värmekamera visar yttertemperaturer och talar om var kall luft läcker in.
Foto: Paula Wahlgren

Många skolor har problem med inomhusluften, med dålig lukt och mögel.

Paula Wahlgren, forskare på avdelningen för byggnadsteknologi på Chalmers, arbetar för att detta lättare ska gå att åtgärda.

Fyra skolor i Göteborgs kommun har än så länge studerats i projektet.

– Vi mäter hur luften rör sig genom olika delar i en byggnad, och kan på så sätt hitta orsaken till problemen, säger hon.

Brister i inomhusmiljön med dålig luft, fukt och mögel har uppdagats på flera skolor i Göteborg och på många andra platser i landet. 

– Ofta upplever man problem med innemiljön men hittar inte riktigt orsaken. Åtgärder som görs kan vara att man sanerar det som syns eller tar in mer friskluft. Men det är inte alltid rätt åtgärder. Det kan i stället vara så att om ventilationen ökas blir det ett undertryck som gör att mer luft sugs in från ställen med mögel eller radon, säger Paula Wahlgren och fortsätter:

Från källare eller krypgrund

– Det vanligaste är att den dåliga luften kommer från källare eller krypgrund där det kan finnas tryckimpregnerat trä som luktar illa, mögel eller radon från grundkonstruktionen.

Paula Wahlgren är lärare och forskare på avdelningen för byggnadsteknologi på Chalmers i Göteborg. Hennes forskningsområde är luftrörelser i byggnader, hur luften rör sig genom olika byggnadsdelar som exempelvis skapar drag runt fönster, transporterar lukt från krypgrunden eller suger in mögelsporer som sprids från vindsutrymmet.

Ett av de projekt Paula Wahlgren arbetar med just nu handlar om inomhusmiljön i skolor.

Mäter luftens rörelser

– Vi försöker reda ut hur man kan göra utredningar som sedan bidar till att man verkligen hittar roten till problemen. Vi vill hitta bättre undersökningsmetoder genom att mäta hur luften rör sig. Vi mäter tryckbilden och ser hur otäta skolorna är, och vilken väg luften tar i skolan till exempel genom spårgasmätningar, berättar hon.

Projektet som startade 2016 genomförs i samarbete med lokalförvaltningen i Göteborg och ska avslutas vid årsskiftet 2018/2019.

– Vi har varit och mätt i fyra skolor som har problem. Vi behöver kunna studera skolorna vid olika klimat/årstider, eftersom tryckbilden runt byggnaderna varierar med vädret, säger Paula Wahlgren.

Forskarna använder rökpennor för att spåra luftläckage.
Foto: Paula Wahlgren

70- och 80-talsskolor

Hon säger att problemen med inomhusklimatet främst uppstått i skolor byggda på 1970- och 80-talen:

– De byggdes snabbt för att det då fanns ett stort behov, inte alltid med kvalitet i fokus och man har inte kunnat underhålla dem på den nivå som krävts.


LÄS OCKSÅ: Blixtevakuerades från renoverad skola


Paula Wahlgren berättar att konstruktionerna kan ha träreglar som ligger i kontakt med betongen. När den är fuktig bildas mögel i träsyllen. 

– På vintern sugs luften in i de nedre delarna av byggnaden och tar med sig mögel och lukt till innemiljön, förklarar hon.

Här har träreglar varit ingjutna i betonggolv och förstörts av fukt.
Foto: Paula Wahlgren

Paula Wahlgren konstaterar att luften kan ta sig  väldigt omständliga vägar. I en skola hon undersökte trodde man att det kom lukt från källaren. 

– Men då kunde vi genom våra mätningar tala om att det inte var orsaken till problemet. Det fanns inga läckagevägar, inget sätt för luften att ta sig den vägen. Så då gällde det att leta vidare efter den rätta orsaken, säger hon.