Patienten bortglömd av sjukhuset – dog

Sahlgrenska gör en lex Maria-anmälan.
Foto: Jan Wiriden

En patient skulle undersöka levern var sjätte månad.

Men undersökningarna gjordes aldrig - och patienten dog i levercancer.

Sahlgrenska gör nu en lex Maria-anmälan till socialstyrelsen efter att en patient avlidit.

Patienten hade en blodsjukdom, men utreddes för leversjukdom inom en annan enhet på sjukhuset. Den utredningen visade levercirros, så kallad skrumplever.

Levercancer upptäcktes

Det var meningen att patienten skulle följas upp med ultraljudsundersökning av levern var sjätte månad - men inget hände. Enligt sjukhusets anmälan är orsaken att det var oklart vilken enhet som hade ansvaret för de uppföljande undersökningarna.

Först efter några år upptäcktes att patienten drabbats av levercancer. Patienten avled till följd av sjukdomen.

I sjukhusets anmälan står det att det finns rutiner för hur patienter med skrumplever ska följas upp, men att dessa rutiner inte har följts.