Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Patient ordinerades hög dos kalium – hittades död

IVO utreder händelser som går max två år tillbaka i tiden.
Patienten hade vårdats på Näl innan hen skickades hem med en hög dos Kalium, Foto: LENNART REHNMAN

NU-sjukvården har anmält sig själva sedan en patient avlidit. 

Hen blev ordinerad en större dos kalium och hittades senare död i sitt hem – och NU-sjukvården bedömer att läkemedlet sannolikt orsakade dödsfallet. 

– Det är djupt beklagligt, säger Magnus Söderbergh, chefläkare på NU-sjukvården.  

Händelsen inträffade i början av året, framgår det av NU-sjukvårdens egen anmälan som gjorts i början av september.

En patient hade högt blodtryck och rubbningar i saltbalansen och var då inlagd på Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan.

Patienten skrevs ut och läkare ordinerade en hög dos kalium – ingen uppföljning inom en snar framtid bokades heller in. 

Patienten hittades senare avliden i sitt hem och dödsfallet sätts i samband med den höga Kaliumdosen, framgår det i lex Maria- anmälan som skickas till inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Sjukhuset utreder själva 

– Vi bedömer att det sannolikt bidragit till dödsfallet, att patienten fått en för hög dos. Vi tycker det är djupt beklagligt, säger Magnus Söderbergh, chefläkare på NU-sjukvården.

Efter att en lex Maria- anmälan gjorts genomförs en utredning av sjukhuset eller vårdinrättningen som anmält.

– Vi har inte skickat in den till Ivo ännu, vi håller på att slutföra utredningen och vi ska gå igenom den tillsammans med närstående och skicka den till Ivo, säger Magnus Söderbergh och fortsätter:

– Det är viktigt att vi utreder vad som hänt, varför det hände och hur vi ska göra för att det inte ska hända igen.

Kan ni redan nu säga varför det kunde hända?

– Vi vill vänta lite med att kommentera det innan utredningen är klar och vi vill prata med närstående först.