Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Partillebos leverantörer byggde ut chefens villa

Partillebo är det kommunala bostadsbolaget i Partille kommun. Foto: Daniel Olsson
Partillebos vd Katarina Elfverson har gett grönt ljus åt inköpschefen privata affärer med bolagets leverantörer. Foto: Partillebo
Partillebo är det kommunala bostadsbolaget i Partille kommun. Foto: Daniel Olsson
Partille kommuns ledande politiker har festat loss på Partillebos middagar med sina respektive.

När Partillebos inköpschef Rickard Stadler byggde ut den egna villan föll lotten på en av det kommunala bolagets storleverantörer, Erlandsson Bygg AB.

När bygget var klart satt han personligen med och valde ut samma leverantör för ytterligare ett mångårigt kontrakt med Partillebo. 

– Det är helt klart att det är ett olämpligt beteende, säger Folke Johansson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. 

Partillebos vd Katarina Elfverson backar däremot upp sin inköpschef.

I april avslöjade GT hur det kommunala bostadsbolaget Partillebos ledning och revisorer bjöds på dyra middagar och krogshower med sina respektive medbjudna.

Partillebos vd Katarina Elfverson förklarade familjemedlemmarnas närvaro med att ledningen inte tog någon ersättning för tiden de varje år åt och drack på bolagets bekostnad.

– Det är en kompensation för att man ställer upp utan att få lön, sa Katarina Elfverson.

Nu kan GT avslöja att Partillebos vd också gett grönt ljus åt en av sina närmaste chefer – inköps- och förvaltningschefen Rickard Stadler – som låtit bolagets egna leverantörer bygga ut sin villa.

Samtidigt som Stadler ytterst ansvarade för inköp, och i minst ett fall också upphandlingen, av samma leverantörer för Partillebos räkning.

Partillebos vd Katarina Elfverson stöttar sin inköpschef Rickard Stadler. Foto: Partille kommun/Pressbild
Partillebos vd Katarina Elfverson stöttar sin inköpschef Rickard Stadler.

Tecknade mångmiljonkontrakt

Det var för två år sedan som dåvarande förvaltningschefen Rickard Stadler inledde arbetet med att bygga ut sin villa i Sävedalen utanför Göteborg. Uppdraget gick till Partillebos största byggleverantörer, Erlandsson Bygg AB.

Medan byggprojektet pågick godkände Rickard Stadler – för Partillebos räkning – fakturor från samma bolag till ett värde av 6,9 miljoner kronor.

Samma år som inköpschefens privata villabygge avslutades skrev han under ett nytt mångmiljonkontrakt för Partillebos räkning – för samma byggleverantör.

I sin roll som förvaltningschef hade Rickard Stadler ett par år tidigare också undertecknat det då gällande ramavtalet för Erlandsson Bygg. När det egna privata bygget var klart satt han med och valde ut Erlandsson Bygg för ytterligare ett mångmiljonkontrakt för Partillebo. 

Det nya tvååriga ramavtalet, med möjlighet till ytterligare två års förlängning, undertecknades av Rickard Stadler i december 2018.

Rickard Stadler: ”Kan ha synpunkter”

Då hade Stadlers roll i bolaget utvidgats till att vid sidan av förvaltningschefsuppdraget också vara Partillebos inköpschef.

– Jag har en byggbakgrund så jag har kontakter på många byggnadsfirmor, säger Rickard Stadler om varför valet föll på just Erlandsson Bygg för hans privata villabygge.

– Det kan man ha synpunkter på, tillägger Rickard Stadler.

GT:s granskning visar att det inte bara var Erlandsson Bygg som hämtades bland Partillebos leverantörer till villabygget.

Även den kontrollansvarige för ombyggnationen har återkommande anlitats av Partillebo för samma uppdrag, liksom glasmästarfirman, rörfirman, elektrikern, kakelfirman och arkitekten.

Professorn: ”På två stolar”

Rikard Stadler var själv byggherre för projektet, men menar att flera av bolagen var sådana som Erlandsson Bygg redan hade upparbetade kontakter med och därför föreslogs honom som uppdragsgivare.

– Anlitar jag en byggfirma som bygger till mitt hus så kanske inte jag ifrågasätter varje entreprenör och underentreprenör som de vill använda, säger Rickard Stadler.

Rickard Stadler har både under och efter bygget av den egna villan fortsatt godkänna och signerat leverantörernas fakturor hos Partillebo.

Folke Johansson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och han beskriver agerandet som olämpligt.

– Det är ingen tvekan om att det är illa skött utav honom. Han borde ha undvikit sig att sätta sig på två stolar. Han borde ha sagt att han var jävig. Man ska se till att den som fattar beslut inte kan ifrågasättas på det viset, säger Folke Johansson.

Folke Johansson menar att inköpschefen på Partillebo inte borde satt sig på dubbla stolar. Foto: Göteborgs universitet

– Jäv går ut på att man ska över huvudtaget undvika att hamna i en position där det kan ifrågasättas om han tar ovidkommande hänsyn. Det har han definitivt inte undvikit. Det är helt klart att det är ett olämpligt beteende. Om det sedan är straffbart kan man diskutera.

Särskilt känsligt läge

De flesta kommuner har riktlinjer för chefer och tjänstemän som är i position att påverka inköp och upphandlingar.

De ska i regel sträva efter att inte umgås privat eller ha privata affärsrelationer med leverantörer som de samtidigt möter i arbetet. 

I Göteborgs kommun, till exempel, ska tjänstemän inte ens kunna misstänkas vara jäviga eller utsatta för korruption och i de flesta handledningar om upphandlingslagen, även de från Sveriges kommuner och landsting, varnas särskilt för risker med jäv och korruption vid upphandlingar.

Medarbetare inom Partillebo vittnar om att de historiskt fått nej till att anlita leverantörer som bolaget anlitar.

Medarbetare har fått nej

Partillebos vd Katarina Elfverson har vägrat ställa upp på några intervjuer. Ekonomichefen uppger att han inte får uttala sig och hänvisar till vd:n.

Samma besked ger Rickard Stadler då vi ställer en följdfråga till honom i veckan. 

De anbudsgivare som inte fick det här avtalet som gick till Erlandsson Bygg, vad tror du att de säger om att du samtidigt haft en privat affärsrelation med de som fick det här ramavtalet?

– Du får ställa dina frågor till Katarina, säger Stadler.

Partillebos vd: ”Marknadsmässigt pris”

I ett mejl skriver Katarina Elfverson att hon personligen utfört ”en muntlig granskning” av Stadlers ombyggnation.

När denna muntliga granskning skett har Katarina Elfverson vägrat uppge trots påstötningar vid fem tillfällen under en och en halv månads tid. 

Bland personal inom Partillebo har frågan om inköpschefens affärer med bolagets leverantörer varit känd länge och förra året ska Katarina Elfverson ha larmats om villabygget.

Granskningen ska, enligt samma källor utförts först då, efter att bygget stod klar.

På frågan om hur Katarina Elfverson gjort sin granskning skriver hon i ett mejl:

”Den muntliga granskningen, som inbegrep att Rickard Stadler uppvisade fakturorna hänförliga till hans ombyggnation, visade att Rickard Stadler betalat marknadsmässigt pris för sin ombyggnad och att han betalat för samtliga moment”.

Kräver öppenhet

Hon uppger även att Rickard Stadler varit öppen och transparent med henne om att han anlitat Partillebos egna leverantörer för bygget och att hon sett det som oproblematiskt: 

”Det har inte framkommit något som indikerat att det funnits anledning att Rickard Stadler inte skulle delta i upphandlingen.”

Och Katarina Elfversons bild är att allt gått rätt till:

”Eftersom Partillebos ramavtal med Erlandssons Bygg har hanterats helt korrekt, från annons till avtal, och följer Lagen om offentlig upphandling finns inget mer att tillägga.”

Katarina Elfverson uppger också att det inte finns någon policy i bolaget som reglerar relationer mellan anställda och bolagets leverantörer. Däremot kräver hon öppenhet av sina anställda, meddelar hon.

Markus Brink är vd för Erlandson Bygg AB i Göteborg:

– För oss är öppenhet och transparens väldigt viktigt och jag är trygg i att det gått rätt till från vår sida. Gör vi jobb så ska vi ha kommersiella villkor på alla projekt. Det är tydligt internt hos oss, säger han.

Partilleboskandalen

1) Den 2 april avslöjar GT hur kommunala bostadsbolaget i Partille, Partillebos, högsta chefer och politiker festat loss med familjemedlemmar och vänner. 140 000 av bolagets pengar har de senaste åren gått till restaurangnotor och krogshower med respektive.

 

2) Den 3 april avslöjas hur även kommunrevisorn och lekmannarevisorerna bjudits på restaurang och dyra krogshower tillsammans med sina respektive. De revisorer som är avsedda att granska ledningen och bolaget. Oproffsigt, konstaterade professorn Olle Lundin.

 

3. Den 4 april avslöjar vi hur en avdelning på Partillebo åkt i väg till en vingård i Halland för att äta, dricka och tävla mot varandra i vinprovning. Utbildningen hade redan avslutats i Partille då personalen åkte vidare till vingården.

 

4. Den 4 april utalar sig också Partillebos vd Katarina Elfverson för första gången krogshowerna och restaurangbesöken med familjemedlemmar.

Det rörde sig om ett sätt att kompensera ledningen för att de ställde upp på sin lediga tid och åt och drack en gång varje år. 

– Det är en kompensation för att man ställer upp utan att få lön, Elfverson.