Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Pappa anklagades för misshandel – fick ensam vårdnad av parets son

Varbergs tingsrätt. Foto: NORA LOREK

Socialtjänsten i Varberg trodde inte på en mammas berättelse om att barnets pappa hade misshandlat både henne och sonen. 

För att pappan skulle kunna bevisa sin oskuld beslutade socialtjänsten att pappan skulle bo tillsammans med sonen på ett HVB-hem.

Men en dold inspelning visar nu att kommunen gjort avgörande fel i utredningen om mamman, rapporterar P4 Halland.

Handläggarna på socialtjänsten ska, i avgörande handlingar som skickades till tingsrätten, ha hävdat att mamman hållit sonen borta från pappan i ett och ett halvt år. Termen för detta är kvarhållande, och det är något som domstolarna ofta ser allvarligt på i vårdnadsärenden. 

Att mamman försvårat pappans umgänge med barnet, låg också till grund tingsrättens beslut att tills vidare ge pappan ensam vårdnad om sonen.

Men uppgiften om kvarhållande är felaktig. Det erkänner socialtjänstens handläggare i en dold inspelning som mamman gjort och som P4 Halland tagit del av.

På inspelningen uppges den ansvariga handläggaren säga att hon menat att sonen bott hos mamman i ett och ett halvt år – inte att hon skulle ha hållit barnet borta från pappan.

– Det är jag som har skrivit det, men XX (sonen, reds. anm.) har ju varit hos YY (mamman, red. anm) i ett och ett halvt år. Det är ju det jag menar, säger socialtjänstens utredare enligt kanalen.

Avgörande uppgift

Felskrivningen om kvarhållande har spelat en avgörande roll för att pappan till slut fick vårdnaden. Det menar Johanna Schiratzki, som är professor i välfärdsrätt vid Ersta Sköndal högskola och som P4 Halland talat med.

– Jag får intrycket av att man medvetet eller omedvetet har tagit ställning när man har skrivit den här utredningen, säger hon till kanalen.

Mamman berättar för P4 Halland att hon påpekat felet i utredningen flera gånger, men att ingen ändring ska ha skett i de kompletterande handlingar som senare skickats till tingsrätten.

Pappan dömdes för misshandel

I tingsrätten fick alltså pappan tillfälligt ensam vårdnad om sonen. Han fick senare bo på ett HVB-hem tillsammans med sin son, för att få en chans att bevisa sin oskuld till anklagelserna. 

Drygt fyra månader senare dömdes han för att ha misshandlat mamman, uppger P4 Halland. Domen har överklagats till hovrätten. Anklagelserna om våld mot barnet har inte lett till åtal.

Varken den ansvariga socialsekreteraren, hennes chef eller barnets pappa har velat lämna en kommentar till P4 Halland.

Pappans ombud skriver till Ekot att de fel som Ekot tagit upp i sin granskning, saknar betydelse för rättens ställningstagande. Några dagar senare när Medierna i P1 tar upp Ekots rapportering av ärendet så utvecklar ombudet Robert Mjösén resonemanget:

– Vi har tyckt att rapporteringen har haft en kraftig slagsida åt mammans håll. Uppfattningen från pappans sida är att det brister i objektiviteten, man har svalt mammans uppgifter, säger han.

Medierna har också fått en skriftlig kommentar från från tingsrättens lagman som beslutade om den tillfälliga vårdnaden. Lagmannen skriver:

”Inte någonstans står att tingsrättens beslut är till för att pappan ska kunna bevisa något. Där framgår att beslutet grundade sig på att mamman inte främjat utan motverkat umgänge mellan barnet och pappan.”

Joakim Blom, familjerättssocionom och ordförande för yrkesklubbens riksförening, säger till Medierna i P1 att han inte håller med de experter som kommer till tals i Ekot.

– Efter att ha läst domen så kan inte jag se att det resonemanget eller formuleringarna i eller under rubriken har haft någon som helst betydelse för tingsrättens beslut.

*I en tidigare version av den här texten, stod det att tingsrätten tillfälligt gett pappan ensam vårdnad om parets son för att kunna bevisa sin oskuld till de anklagelser om misshandel som riktats mot honom. Den uppgiften är felaktig. 

 

*I en tidigare version av den här texten, stod det att tingsrätten tillfälligt gett pappan ensam vårdnad om parets son för att kunna bevisa sin oskuld till de anklagelser om misshandel som riktats mot honom. Den uppgiften är felaktig.