Oron: Sveriges största hamn är nu obevakad

När ubåtsjakten i Stockholms skärgård binder upp Försvarsmaktens marina enheter så står Göteborgs hamn utan skydd.
Foto: Jan Wiriden
Hamnen själv är inte certifierad att hantera ett eventuellt hot från undervattensverksamhet från främmande makt.
Foto: Per Wissing
Enligt Stefan Ring, militärstrateg vid Försvarshögskolan, är Västkusten och Göteborgs hamn i nuläget lämnade åt sitt öde om det skulle röra sig om en verklig militär konfrontation.
Foto: Per Wissing
– Göteborg är ju vår absolut största import- och exporthamn. Man kan inte bortse från att en motpart, i det här fallet Ryssland, är medvetna om detta och kan försöka störa våra transportmöjligheter vid en eventuell militär konfrontation. Ur ett försörjningsperspektiv så är dagens situation oroväckande, säger han.
Foto: Maria Steén

Samtidigt som den omfattande ubåtsjakten pågår i Stockholms skärgård så lämnas Västkusten sårbar. Göteborgs hamn, Sveriges i särklass största export- och importaktör, står blottad när Försvarsmaktens resurser koncentreras till Östersjön.

– Förmågan till ubåtsjakt har ju försvunnit, säger Thomas Fransson, säkerhetschef vid hamnen.

Sveriges största import- och exportknutpunkt står i det närmaste helt obevakad – när all resurs går till att jaga den misstänkta ubåten i Stockholms skärgård. Enligt Stefan Ring, militärstrateg vid Försvarshögskolan, är Västkusten och Göteborgs hamn i nuläget lämnade åt sitt öde om det skulle röra sig om en verklig militär konfrontation.

– Vår militära kapacitet är så pass liten att vi i princip måste välja mellan att ställa marinan i Östersjön eller i västerhavet. När händelser i Östersjöområdet binder upp våra marina enheter så lämnas Västkusten väldigt sårbar, säger han och utvecklar:

– Göteborg är ju vår absolut största import- och exporthamn. Man kan inte bortse från att en motpart, i det här fallet Ryssland, är medvetna om detta och kan försöka störa våra transportmöjligheter vid en eventuell militär konfrontation. Ur ett försörjningsperspektiv så är dagens situation oroväckande.

Inte vidtagit säkerhetsåtgärder

Göteborgs hamn är i sig själv inte certifierad att hantera undervattensverksamhet från främmande makt, utan måste förlita sig på Försvarsmakten i det här läget.

– Vi har inte vidtagit några säkerhetsåtgärder med anledning av det som sker i Stockholm. Det har vi varken förmågan eller kravet att göra, säger Thomas Fransson, säkerhetschef vid Göteborgs hamn.

På söndagen rapporterade TV4-nyheterna att Västkusten tidigare har kränkts av främmande makt. Någon gång mellan 2011 och 2013 ska en utländsk undervattensfarkost ha inkräktat vattnet utanför Göteborg. Men Försvarsmakten ser ingen anledning att höja beredskapen i Göteborg eller någon annanstans just nu.

– Vårt fokus ligger helt och fullt på det som sker i Stockholms skärgård, säger presschefen Philip Simon.

Brist på tilltro

Från Göteborgs hamns sida finns dock en brist på tilltro till Försvarsmaktens kapacitet.

– Förmågan till ubåtsjakt har ju försvunnit. Det finns några få enheter kvar som har kompetens, men annars har allting lagts ned. Men vi måste förlita oss på att staten har den förmåga som krävs, för vi har inte själva resurserna eller möjligheterna, säger Thomas Fransson.