Olycka mellan lastbil och personbil – stopp på E6

En olycka har skett mellan en lastbil och en personbil på E6 mellan Kallebäck och Lackarebäck i rikting mot Mölndal. 

I nuläget är det totalsopp på E6 i södergående riktning uppger räddningstjänsten. 

Det är en lastbil och en personbil som har kolliderat på E6. Räddningstjänst är på plats och försöker att få bort fordonen från vägen. 

– Personbilen står framför lastbilen på tvären. Vi ska försöka flytta olyckan från E6.

Trafiken påverkas i allra högsta grad i nuläget. 

– Det är nästan totalstop E6 södergående. En fil flyter långsamt men det är väldigt trögt just nu.

Räddningstjänsten ger sina bästa råd