Nytt p-tillstånd för elbilar i Göteborg

Utbudet av laddstolpar på gatuparkeringar är begränsat. Nu vill det kommunala parkeringsbolaget i Göteborg införa ett särskilt p-tillstånd för elbilägare som vill ha ett större utbud av laddstolpar.
Foto: Okänd
Hanna Munde, marknads- och affärsutvecklingschef vid Göteborgs Stads Parkering.
Foto: Pressbild / Parkeringsbolaget

Utbudet av p-platser med laddstolpar längs gatorna är begränsat i Göteborg.

I ett kommunalt pilotprojekt har elbilsägare med boendeparkering kunnat ladda sina fordon utan extra kostnad på en rad utvalda parkeringar med laddstolpar.

Efter årsskiftet kommer elbilägarna att, utöver boendeparkeringen, behöva ett p-tillstånd för 250 kronor.

– Det är frivilligt och gäller bara dem som vill ha ett större utbud av laddplatser, säger Hanna Munde, marknads- och affärsutvecklingschef vid Göteborgs Stads Parkering.

Under förra året startade det kommunala parkeringsbolaget i Göteborg ett pilotprojekt där elbilsägare med boendeparkering genom Trafikkontoret kunde parkera på utvalda parkeringsplatser med laddstolpar. Detta utan att betala något extra, även om p-platserna låg utan för zonen för boendeparkeringen.

Syftet med projektet har varit att elbilägare med boendeparkering lättare ska kunna ladda sina fordon.

Vid årsskiftet går projektet in i ”nästa fas” meddelar Göteborgs Stads Parkering.

Då kommer alla med laddbara bilar och boendeparkering att kunna köpa ett extra parkeringstillstånd för att få nyttja ett större utbud av laddplatser i Göteborg.

Men parkeringstillståndet är inte nödvändigt för att få ladda på dessa platser utan elbilägarna kan även välja att betala vanlig besöksavgift.

– Det är ett erbjudande för de som tycker att det passar dem, säger Hanna Munde, marknads- och affärsutvecklingschef vid Göteborgs Stads Parkering.

Utbudet av laddstolpar begränsat

Problemet är att utbudet av laddstolpar är begränsat inom ramen för boendeparkeringen som gäller platser på gatumark, det vill säga p-platser längs med gatorna som ingår i boendeparkeringstillståndet.

– Trafiknämnden har tagit ett inriktningsbeslut som säger att de vill begränsa utbyggnaden av laddstolpar på gatumark, förklarar Hanna Munde.

– Vill du ha ett större utbud så inför vi nu ett erbjudande om att man kan betala 250 kronor i månaden och få möjlighet att ladda på fler platser, på tomtmarksparkeringar där boendeparkeringen annars inte gäller, fortsätter hon.

”Vill göra det enklare”

Det innebär alltså att den som har boendeparkeringskort från Trafikkontoret fortfarande utan extra kostnad kan parkera och ladda på de laddstolpar som finns på gatumark i zonen.

– Själva syftet med det extra p-tillståndet är att göra det enklare för elbilägare och erbjuda fler alternativ till laddplatser.

Hanna Munde konstaterar att intresset för laddning på tomtmark, p-platser på större parkeringar, har varit mycket stort under projektet.

– Vi har fått väldigt positiv respons. Vi har haft 80-100 kunder som visat intresse, säger hon.