Nytt besked: Sovmorgon för alla gymnasieelever

Pär Gustafsson (L) är utbildningsnämndens ordförande.
Foto: PRESSBILD
Schillerska gymnasiet i centrala Göteborg.
Foto: BÖRGE SKOTNES
Eleverna kommer att kunna snooza lite extra.
Foto: Skärmdump Iphone
Beslutet i utbildningsnämnden togs genom ett ordförandebeslut och gäller tills september, då det kommer omprövas.
Foto: Shutterstock

De 10 000 elever i Göteborg som går på kommunala gymnasieskolor får numera obligatorisk sovmorgon.

Samtidigt fortsätter viss distansundervisning.

– Vi senarelägger skolstarten till klockan 09 i möjligaste mån, säger Pär Gustafsson (L), utbildningsnämndens ordförande. 

Under måndagen beslutade utbildningsnämndens ordförande Pär Gustafsson (L) för vad som kommer hända för Göteborgs kommunala gymnasieelever i höst.

Bland annat införs en obligatorisk sovmorgon för drygt 10 000 elever.

– De åtgärder vi tagit beslut om är för att begränsa antalet elever på plats. En del av undervisningen kommer därför fortsätta bedrivas på distans. Dessutom kommer man även senarelägga skolstarten på morgonen, säger Pär Gustafsson (L), som även berättat om beslutet för GP.

”Minskad trängsel”

I den mån som det går kommer skolan börja klockan 09 – men inte för distansundervisningen.

– Det beror på kollektivtrafiken och att mycket av personalen och eleverna åker spårvagn och buss till skolan. Det är klart att vår uppgift är att säkra en trygg gymnasieskola. Det här kommer också bidra till minskad trängsel i kollektivtrafiken i Göteborg, säger Pär Gustafsson (L).

Beslutet i utbildningsnämnden togs genom ett ordförandebeslut och gäller tills september, då det kommer omprövas.

Fortsatt distansundervisning

– När det gäller de högskoleförberedande programmen har vi sagt att 60 procent av eleverna får vara på plats samtidigt i skolans lokaler, resterande ges undervisning på distans. Gällande yrkesprogrammen får de bedriva undervisning med högst 80 procent på plats. Resterande på distans, säger Pär Gustafsson (L).

Dock gäller inte distansundervisningen för förstaårselever. 

– Årskurs ett, nya elever, kommer gå så normalt det går under pandemin. Årskurs två och tre får turas om att distansundervisas och det har vi delegerat till rektorerna på skolorna att planera, säger Pär Gustafsson (L).

SE MER: