Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Nya studentbostäder planeras i Göteborg

Studentbostäder och småhus prioriteras 2022 i Göteborg
Foto: HENRIK JANSSON
Göteborgs universitet.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG

3500 nya bostäder finns med i byggnadsnämndens plan för vad som ska börja byggas i Göteborg år 2022. 

Av dem kommer det vara småhus och studentbostäder som prioriteras.

Det skriver Göteborgs stad på sin hemsida. 

Startplanen som tas fram av byggnadsnämnden är en översikt över vilka byggprojekt som ska påbörjas under det nya året. 

I startplanen för år 2022 finns 3500 bostäder av olika slag med. Det som utmärker sig i årets plan är fokuset på små bostäder. 

Bland annat planeras 659 studentbostäder och 810 småhus.

– När vi påbörjar arbetet med att ta fram startplanen så tittar vi på staden utifrån ett övergripande perspektiv för att se vad som behöver prioriteras under nästkommande år. Utmärkande för startplanen 2022 är satsningen på småhus och studentbostäder, säger Fredrik Andersson, projektledare på stadsbyggnadskontoret och ansvarig för arbetet med startplanen.

Ett långsiktigt arbete 

När en startplan tas fram utgår det mesta från den väntelista som finns med olika godkända planbesked från de senaste åren. Det finns också utrymme för att kunna tillgodose oförutsedda behov. 

Startplanen bygger på kommunens översiktplan som på lång sikt ska bestämma hur stadens mark- och vattenområden ska användas. Även politiska mål ligger till grund för planen. 

Det innebär att den nya bebyggelsen sker på längre sikt. 

– Från det att arbetet med en detaljplan påbörjas, rör det sig om cirka fem till åtta år innan hus och andra byggnader är inflyttningsklara, säger Fredrik Andersson.

Innehåll startplanen 2022

 • Bostäder och förskola i Hjällbo centrum 560 lägenheter

• Torslanda/Kongahällavägen Bostäder, verksamheter och förskola 507 lägenheter

 •Rannebergsvägen 320 lägenheter (varav 85 småhus)

• Ebbe Lieberathsgatan 280 lägenheter

• Etapp 1 ur program Tynnered 250 lägenheter (varav 100 småhus)

• Etapp 2 ur program Frölunda 200 lägenheter (varav 50 småhus)

• Norr om Tuve Torg 200 lägenheter (varav 200 småhus)

• Lindholmsförbindelsen

• Gång- och cykelbro över älven.