Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ny teori: Så fördes Lisa Holm bort

1. Parkeringen utanför kaféet i Blomberg. Här stod Lisa Holms EU-moped parkerad efter försvinnandet. Med nyckeln i tändningslåset och en kasse som hängde på styret. 2. Här hittades Lisa Holms mobilfodral. 3. Här sågs bilen enligt vittnet. 4. Ladugården i Martorp. Polisen har bekräftat att Lisa Holm hittades inomhus på gårdens ägor.
Lisa Holm försvann från sitt jobb på kaféet, kvar stod EU-mopeden med nyckeln i tändningslåset. Senare hittades hon mördad.
1. Parkeringen utanför kaféet i Blomberg.
Foto: Magnus Lindgren

Längs den här vägen fördes Lisa Holm efter att hon rövats bort från kaféet, enligt uppgift.

GT har låtit spaningsledare Lars Johansson kommentera den utpekade sträckan:

– Det är delvis den väg längs vilken en del fynd gjordes och som delvis var avspärrad under det att man sökte efter Lisa Holm.

Ett vittne ska dessutom ha sett den mordmisstänkte 35-åringens bil köra i hög hastighet på vägen – under samma kväll som flickan försvann.

Flera av varandra oberoende uppgiftslämnare berättar att polisen har en graverande uppgift från ett ögonvittne.

Vittnesuppgiften placerar de misstänktas litauernas kombi på vägen mellan Blomberg, där Lisa Holm senast sågs i livet, och Martorp, där hon upptäcktes fem dagar senare.

Iakttagelsen ska ha gjorts samma kväll som Skövdeflickan försvann – söndagen den 7 juni.

"Hög fart mot Martorp"

– Vittnet ska ha sett litauernas bil köra i hög fart mot Martorp, säger en person.

Spaningsledare Lars Johansson varken bekräftar eller förnekar nyckelvittnets existens.

– Om det finns en sådan här vittnesuppgift som du nämner så är den en del av förundersökningen och inget som jag kan berätta om, säger han.

Men det ska finnas ytterligare information från vittnet, som väcker frågetecken.

– De ska ha haft följe av ytterligare en bil.

Polisen har tidigare bekräftat för GT att flera bilar, åtminstone tre, har beslagtagits för teknisk undersökning i mordutredningen.

– Vi har haft flera olika typer av fordon inne för undersökning. Vi har ett fordon som fortfarande är i beslag, säger Lars Johansson.

Vill inte kommentera

Om ett av de undersökta fordonen är den bil som ska ha synts köra i följe med de misstänktas bil vill polisen inte kommentera.

GT har fått en uppgift om vilken väg som polisen ska misstänka att Lisa Holm fördes bort längs – och den rimmar med iakttagelsen som ska ha gjorts av de misstänktas bil.

Så här skriver Lars Johansson efter att ha tagit del av en karta där vägen har ritats in:

"Den väg du ritat in är delvis den väg längs vilken en del fynd gjordes och som delvis var avspärrad under det man sökte efter Lisa Holm. Om detta är den väg som är aktuell i utredningen annat än som den väg som det gjorts fynd längs har jag inga kommentarer till."

Om den misstänkta flyktvägen, runt skogen och längs åkrarna, stämmer så skulle bara några enstaka gårdar behöva passeras.

Fynd som Lisa Holms identifierade mobilfodral, delar från hennes mobiltelefon, är fynd som har bekräftats tillhöra flickan som har gjorts längs vägen och som stärker teorin om att den har använts till att föra bort henne.

En boende längs sträckan säger:

– Jag har hört att de misstänktas bil ska ha setts köra längs vägen under söndagskvällen, men jag har inte sett den själv.

"Förbjudit mig att tala"

När GT når en annan av de boende längs vägen säger personen:

– Polisen har förbjudit mig att tala med media.

GT har inte fått vetskap om vid vilken tid på kvällen för Lisa Holms försvinnande som bilen ska ha synts köra mot Martorp.

På måndag ska ett nytt förhör hållas med den mordmisstänkte 35-åringen.

– Vi kommer att fråga om hans inställning till brottsmisstanken har förändrats och om han har något nytt att berätta, säger Lars Johansson.

Vägen

■ Parkeringen utanför kaféet

Här stod Lisa Holms EU-moped parkerad efter försvinnandet söndagen den 7 juni. Med nyckeln i tändningslåset och en kasse som hängde på styret. Hjälmen saknades, men kriminalkommissarie Lars Johansson har senare berättat för GT att hjälmen har påträffats. Han vill dock inte berätta var fyndet gjordes.

■ Ladan mitt emot kaféet

Här hittade godsherre Arne Jönsson och minst en av de misstänkta bröderna Lisa Holms mopedhandske under måndagen. Har spärrats av i omgångar och genomsökts av kriminaltekniker.

■ Ladans sidobyggnad

Tycks vara av väsentlig vikt för utredningen och är en av platserna som varit avspärrad längst. Kriminaltekniker har synts bära ut spårsäkring, men polisen har inte velat berätta vilka fynd som gjorts i sidobyggnaden eller vad de tror har hänt i det lilla utrymmet.

■ Åkermarken utmed den utpekade flyktvägen

En mindre del av åkern spärrades av efter att Lisa Holms identifierade mobilfodral och delar från flickans mobiltelefon, hittades under tisdagen den 9 juni. Avspärrningar har sedan utökats, tagits bort och satts upp på olika delar av åkern allt eftersom nya fynd har gjorts. Bland annat har ett flertal rapporterats under Missing peoples skallgångar. Vissa av fynden ska enligt polisen ha identifierats som tillhörigheter till Lisa Holm av hennes anhöriga. Det enda fyndet som polisen har beskrivit är dock mobildelarna. De bekräftade fynden stämmer överens med den väg som Lisa Holm enligt uppgift ska ha förts bort längs.

■ De misstänkta litauernas kombi

Bilen stod parkerad utanför de misstänktas hem i flygelbyggnaden. Beslagtogs och bärgades bort av polisen strax efter att de misstänkta frihetsberövades.

Det ska finnas ett ögonvittne som sett bilen, åtföljd av en annan bil, köra i hög hastighet mellan Blomberg och Martorp samma kväll som Lisa Holm försvann.

■ Ladugården i Martorp

Polisen har bekräftat att Lisa Holms kvarlevor hittades inomhus på gårdens ägor. Här arbetade tekniker under sen fredagskväll och in på morgontimmarna samtidigt som polisen bekräftade att den kropp, som dagen efter bekräftades tillhöra Lisa Holm, hade påträffats. Teknikerna har jobbat i olika delar av byggnaderna: bland annat i en barack som har fraktats bort för teknisk undersökning och i en gul tillbyggnad vid en av ladorna.