Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ny skarp kritik väntas efter Ridsport-EM

Bettan Andersson (V), ordförande i Got Events styrelse och för Idrotts- och föreningsnämnden. Foto: ARNE FORSELL / BILDBYRÅN
Håkan Linnarsson (S), ordförande i styrelsen för Göteborg & Co. Foto: PETER WAHLSTRÖM / PRESSBILD
Sverige vann silver i laghoppning, men Göteborgarna förlorade 55 miljoner kronor. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Förra vintern kunde GT avslöja mångmiljonrullningen i Ridsport-EM. 

De arrangerande kommunala bolagen Got Event och Göteborg & Co har fått svidande kritik på flera punkter – och det kommer mera.

Under måndagskvällen fick ansvariga politiker och tjänstemän del av ny allvarlig revisionskritik - denna gång från revisionsbyrån KPMG.

– Det handlar om allvarliga missförhållanden, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

Och hon svävar på frågan om hon har fortsatt förtroende för Got Events ordförande Bettan Andersson (V).

Det är kommunens stora maktbolag Stadshus AB som beställt rapporten av revisionsföretaget KPMG för att undersöka dotterbolagen Göteborg & Co och Got Events arbete med det ekonomiskt havererade EM i Ridsport.

– Rapporten är i princip klar och vi har bjudit in ansvariga från Got Event och Göteborg & Co för att meddela dem muntligt vad som står i rapporten, säger Stefan Söderlund, vd Stadshus AB.

Det mötet hölls under måndagskvällen.

Högsta graden av kritik

GT kan avslöja att rapporten från KPMG innehåller ny allvarlig kritik mot de båda bolagen. Det handlar bland annat om brister i samarbetet under planeringen inför sommarens ridsport-EM.

Ett evenemang som var lyckat sportsligt, men ett haveri i många andra avseenden. Inte minst ekonomiskt. En utlovad nollbudget blev i själva verket ett minus på 55 miljoner kronor som stadens skattebetalare riskerar stå för. 

Redan i december 2016, åtta månader före EM skulle gå av stapeln, kunde GT avslöja en då hemligstämplad rapport som varnade för en omfattande miljonrullning för Göteborgs skattebetalare och en pågående maktkamp mellan bolagen. 

I rapporten skrev revisionsfirman Deloitte bland annat: "Vårt intryck är också att det finns viss konkurrens mellan Got Event och Göteborg & Co och att det pågår en positionering mellan bolagen som skapar ineffektivitet."

Lång historia med problem

Trots larmen fortsatte samarbetssvårigheterna, erfar GT, vilket fick Stadshus AB att beställa den externa granskning genom revisionsbyrån KPMG som färdigställs i dagarna. 

Men redan nu har flera instanser fått muntliga dragningar av innehållet, däribland ledamöternas i Stadshus AB:s eget presidium. Där allianspartiernas gruppledare Jonas Ransgård (M) ingår.

– Det finns en lång historia som visar att Got Event och Göteborg & Co har svårt att samarbeta. Att det fortfarande är så är givetvis helt oacceptabelt, säger Jonas Ransgård, men vill inte kommentera innehållet i rapporten innan de ansvariga själva informerats.

”Allvarliga missförhållanden”

Även kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) har tagit del av huvudlinjerna i kritiken och även hon är tystlåten. 

Både om innehållet i rapporten och sina egna slutsatser av den.

– Jag vill vänta på detaljerna i den, säger hon under måndagen.

Men kritiken är allvarlig i den?

– Ja, det är den. Det handlar om allvarliga missförhållanden. 

Att det rör sig om allvarlig kritik får vi höra från flera håll. 

Det skulle innebära att ordföranden i Got Event, Bettan Andersson (V), får sin tredje omgång stark revisionskritik på två månader.

I slutet av januari fick styrelsen i Got Event en anmärkning av stadens revisorer, den högsta graden av revisionskritik, bland annat på grund av hanteringen av EM i Ridsport. 

Och i förra veckan tilldelades samma hårda kritik Idrotts- och föreningsnämnden - där Bettan Andersson också är ordförande.

Det är styrelsen respektive nämnden som får kritiken, men ordföranden har i båda fallen ett särskilt ansvar.

 

LÄS MER: GT:s ledare om Stadsrevisionens hårda kritik 

 

Bland annat visade det sig att Idrott och förening - trots upprepade krav på rättning varje år sedan 2013  inte lyckats få koll på föreningsbidragen. I revisorernas senaste stickprovskontroll hittades felaktigheter i drygt hälften av handläggningarna.

Avvaktar om förtroende

Då ville kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson inte kommentera om hon hade fortsatt förtroende för Bettan Andersson som ordförande, med hänvisning till att hon inte gått igenom kritiken i detalj. 

På en rak fråga under måndagen om hur hon nu ser på förtroendet för Bettan Andersson säger Ann-Sofie Hermansson:

– Jag har en dialog med mina partivänner och andra aktörer. Och inom en snar framtid behövs tydliga ställningstaganden på precis det du frågar efter. Så svaret är att jag i nuläget inte kan säga att jag har förtroende för Bettan, jag kan inte heller säga att jag inte har det. Jag avvaktar lite till helt enkelt.

– Det handlar om allvarliga missförhållanden i både Got Event och Idrott och förening. För båda organisationen har Stadsrevisionen delat ut anmärkningar, den hårdaste formen. Och jag har sagt det förut. EM i ridsport. Det missköttes.

"Inga kommentarer"

GT har sökt Bettan Andersson men utan resultat. Via Vänsterpartiets pressekreterare i Göteborg, Alice Vernersson, låter hon hälsa att den muntliga dragningen man fick under måndagskvällen var kortfattad. Hon kommenterar rapporten först när hon läst den i sin helhet.

Håkan Linnarsson (S), styrelseordförande i Göteborg &  Co säger efter informationen han fick av Stadshus AB under måndagen:

– Vi fick en muntlig dragning men rapporten är varken färdig eller behandlad av Stadshus styrelse, så i nuläget har jag inga kommentarer kring innehållet.

 

GRATIS! Ladda ner GT:s nyhetsapp i Iphone & Android.

 

Fakta: Nämndordförandens särskilda ansvar

Såväl i kommunallagen och Göteborgs stads egna dokument betonas nämndordförandens särskilda ansvar.

Ordföranden har "en särställning i den kommunala beslutsprocessen och påverkar därmed ordförandens politiska och juridiska ansvar".

Ordförande har även en skyldighet att inta en mer aktiv roll än övriga ledamöter vilket också innebär större ansvar i flera frågor.

Ordföranden förväntas också ha en större eller tidigare inblick i vilka initiativ ett ärende kräver. Det är i första hand också ordföranden som råder över vilka så kallade beredningsunderlag som nämnden får.

Att ordföranden ofta har ett högre arvode än övriga nämndledamöter är en spegling av uppdraget inte bedöms vara likställt i tid och ansvar med övriga nämndledamöters uppdrag. 

 

Källa: "Nämndledamöters ansvar", revisionspromemoria Stadsrevisionen 2014.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!