Ny grupp kräver ett stopp för Västlänken

Foto: Anna Svanberg
Västlänken är den pendeltågstunnel under Göteborg som planeras börja byggas 2017/2018. Tre stationer i Göteborg är tänkta att placeras i Haga, på Korsvägen och en ny station på Centralstationen. Projektet beräknas kosta 20 miljarder kronor och tunneln planeras vara i bruk 2026.
Foto: Per Wissing

GÖTEBORG. I ett öppet brev till politikerna kritiserar 58 privatpersoner Västlänken och kräver att projektet ska göras om.

– Om det här projektet fullföljs är det det dummaste som har hänt Göteborg på 400 år, säger Lennart Wassenius (C), ledamot i förbundsstyrelsen, Göteborgsregionen, som är en av dem som har skrivit under brevet.

I en helsidesannons i Göteborgs-Posten på måndagen kritiserar 58 privatpersoner i form av bland annat civilingenjörer, arkitekter, advokater och politiker Västlänken. De kräver att projektet ska vila under ett år och att en övergripande studie av all kollektivtrafik ska genomföras av en oberoende utredningsgrupp. De vill att ett alternativ till Västlänken ska prövas. I annonsen skriver de att 80 procent av projektets pengar berör fem procent av dem som åker med kollektivtrafik, vilket de anser är en snedfördelning.

– Det här är inget västsvenskt projekt, det gäller ju bara Göteborg, säger Lennart Wassenius (C) som är ledamot i förbundsstyrelsen, Göteborgsregionen.

Han menar att brevet är ett försök till att få till ett stillestånd och uppmana politikerna till att inte genomföra projektet som det ser ut i dag. Han vill inte att Västlänken ska inrymma järnvägsstationer runtom i Göteborg.

– Ska du ha en jättestation i Haga måste du ju först elda upp hela Haga, säger han.

I stället för att placera ut järnvägsstationer i staden, som han tycker kostar för mycket och gynnar för få resenärer, vill Lennart Wassenius satsa på Centralstationen.

– Jag tycker att man ska åtgärda problemet med kapaciteten på Centralstationen. Det finns ju fyra pendelspår och dessa skulle kunna ha dubbeldäckare. Så kan man snabba upp spårvägstrafiken i staden i stället.

Håller inte med kritiken

Johan Nyhus (S), som är kommunalråd och ansvarig för trafikfrågor, kan inte ställa sig bakom att bara fem procent av dem som åker kollektivt kommer att gynnas av 80 procent av projektets pengar. Han håller inte alls med kritiken och tycker att det är bra att det satsas på tågtrafiken i Göteborg.

– Göteborg är navet med hamnen och Centralstationen, hit kommer mycket folk. Att säga att vi inte skulle satsa här för att andra inte får, jag gillar inte det "vi och dem"-tänket. Det är klart att Sverige nationellt är beroende av mer tågtrafik, men Göteborg har inte fått så mycket infrastruktur de senaste åren och därför måste vi satsa här för att bli en attraktiv stad, säger han.

Han tycker inte att man ska blanda ihop den regionala trafiken med den kommunala.

– Efter den här sommaren och vintern och alla problem med tågtrafiken kan jag aldrig ställa mig bakom att stoppa projektet och låta det vila. Vi behöver en satsning på den regionala trafiken. Det ska inte blandas ihop med att vi också behöver satsa på den kommunala trafiken, säger han.

Västlänken är den pendeltågstunnel under Göteborg som planeras börja byggas 2017/2018. Tre stationer i Göteborg är tänkta att placeras i Haga, på Korsvägen och en ny station på Centralstationen. Projektet beräknas kosta 20 miljarder kronor och tunneln planeras vara i bruk 2026.


Sandra Kjellström