Nu avgörs framtiden för Stampen

Rekonstruktören Christian Andersch kan komma till domstolen med ett ess i armen: penningstarka nya ägare.
Foto: Henrik Jansson
Foto: Frida Winter/Tt / TT NYHETSBYRÅN

Den skuldtyngda och krisande Stampen-koncernen tvingas sälja av ett bolag.

Ett annat bolag kommer sättas i konkurs.

Det stod klart då rekonstruktören Christian Andersch under måndagen inledde den långa serien av borgenärssammanträden som kan avgöra koncernens framtid.

Men Stefan Melesko, docent i medieekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping, var skeptisk.

– En försäljning räcker inte för att få bort skulderna på 1,2 miljarder.

Fordringsägare satt på golvet och tingsrätten tvingades öppna upp en extra sal för att kunna ta emot alla som riskerar förlora pengar i den stora Stampen-rekonstruktionen.

Men det omedelbara konkurshotet avvärjdes då de största fordringsägarna - ett bankkonsortium på tre storbanker och staten genom Skatteverket - sa ja till fortsatt rekonstruktion.

Rekonstruktören Christian Andersch meddelade redan innan den första förhandlingen, med koncernens moderbolag Stampen AB, att tre nyckelfrågor måste lösas för att rädda bolagen:

– Det krävs en uppgörelse med fordringsägarna, Sedan krävs det att man lyckas ha en långsiktig kreditgivare med sig och att man får in externt kapital. Det är de tre stora delarna som krävs, sa Christian Andersch.

Bolag i konkurs

– Sammantaget har Stampen-koncernen inte lyckats anpassa sina kostnader i den takt som varit nödvändigt för att kompensera minskade intäkter och de alltmer betungande finansiella kostnaderna.


LÄS MER: Allt pekar mot konkurs efter semestern


Samtidigt meddelades på måndagen att ett av Stampens många tryckeribolag, V-tab Örebro, försätts i konkurs.

Ett bolag kommer också säljas inom kort för att kunna betala av på koncernens jätteskuld till bankerna.

– Arbete pågår med att minska koncernens skuldbörda genom att sälja ett koncernbolag, meddelade Christian Andersch inför domstolen men varken han eller Stampens ledning ville säga vilket.

Men det är sedan tidigare känt att det förs förhandlingar mellan Stampen och Aller media om en eventuell försäljning av OTW och Modern Women Media. Det senare bolaget driver bland annat sajten Familjeliv och ingick fram till måndagen i rekonstruktionen.

Kostnader läggs på tidningsverksamheten

Rekonstruktören Christian Andersch och Stampens Peter Hjörne.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Enligt ett e-postmeddelande som kom in till Stockholms tingsrätt under morgonen har just Modern Women Media kommit över sina likviditetsproblem, stora besparingar ska genomföras och rekonstruktionen ska därför avslutas.

Men vilket bolag som är ute till försäljning, eller om det rörde sig om Modern Women Media eller OTW, ville inte Stampens ledning svara på.

– Vi kan inte kommentera det just nu. Inom kort kan vi meddela vilket bolag det är, sa Martin Alsander under förhandlingarna.

Samtidigt sätter moderbolaget Stampen AB ytterligare ekonomisk press på dotterbolagen - däribland Stampen local media som driver Göteborgs-Posten, Hallands Nyheter och Bohusläningen. För att moderbolaget Stampen AB ska kunna vända sina minus-siffror till noll och vinst kommer de ta ut mer pengar från de redan hårt prövade dotterbolagen som driver själva verksamheten.

– De verksamhetsdrivande dotterbolagen kommer att få betala extra för de tjänster som moderbolaget utför, sa Martin Alsander under förhandlingen.

Gabriella Mohoff.
Foto: Frida Winter/Tt

– Ni ska höja intäkterna genom att höja priserna helt enkelt, förtydligade domaren.

– Ja. Då kommer moderbolaget att gå med vinst. Målsättningen är att det inte ska råda något underskott i Stampen AB.

Samtidigt kunder GT tidigare berätta att Stampens distributionsbolag VTD kommer höja sina priser för systerbolagen för att täcka sina förluster.

"Måste få in mer pengar"

Fackklubbens ordförande på Göteborgs-Posten, Gabriella Mohoff, sa i en paus mellan förhandlingarna att uppgifterna om att bland annat tidningsbolaget Stampen Local Media skulle drabbas av större kostnader för att rädda moderbolagets ekonomi var nya för henne.

– Det var lite nya uppgifter för mig men det är klart att det kommer betyda att vi i dotterbolagen kommer få ett sämre resultat och måste få in mer pengar.

En högre intern debitering innebär ju högre kostnader. Varifrån skulle de pengarna kunna tas?

– Jag vet inte varifrån vi skulle ta det för vi har jagat kostnader i flera år och jag kan inte se var vi skulle hitta dem i dag i alla fall.

GT har ställt frågan till Göteborgs-Postens chefredaktör Cecilia Krönlein om hur högre kostnader skulle påverka tidningen och bolaget bakom men hon har då hänvisat till vd Martin Alsander.

– Det är koncernens resultat som är intressant. Vi måste se till att alla bolag går plus minus noll åtminstone. Och i vårt fall får vi ta ut högre avgifter för moderbolagets arbete, säger han.

Men högre kostnader för dotterbolagen i det här läget låter inte som en enkel match för dem?

– Det spelar ingen roll för koncernen som helhet var man väljer att ta ut vinsterna.

Men det är verksamheterna som får nya kostnader hos sig, till exempel Stampen Local Media. De får väl högre kostnader? 

– Jo, samtidigt får moderbolaget lägre förluster så det blir ett nollsummespel.

Stampens huvudägare Peter Hjörne var själv inte på plats under måndagens förhandlingar. Samtidigt är en av rekonstruktörens tre huvudpunkter att nytt kapital utifrån måste komma in i koncernen.

Det kan ske antingen genom nya generösa lån men med tanke på de stora skulderna vore en eller flera nya ägare som kan gå in med pengar mer troligt.

Förhandlingar om nya ägare

– Förhandlingar kring att bredda ägarkretsen och att få in nytt eget kapital pågår, sa Martin Alsander under förhandlingen.

Totalt ingår 16 av Stampens bolag i rekonstruktionen och under de närmaste dagarna kommer tio borgenärssammanträden genomföras vid sju olika tingsrätter runtom i landet.

Normalt pågår en företagsrekonstruktion under tre månader, men rekonstruktören Christian Andersch är övertygad om att han kommer behöva ytterligare tid.

– Det är ett komplicerat ärende, säger han.

GP:s chefredaktör Cecilia Krönlein.
Foto: Anders Ylander

Bland annat är det problem att reda ut de korsvisa ägandena och värdet av olika aktieposter hos bolag inom koncernen.

Långt från Göteborg

Göteborgs-Postens chefredaktör Cecilia Krönlein beskriver sin känsla inför dagen:

– Nu är det en punkt till som man kan pricka av på listan på allt som ska ske i en rekonstruktion. Jag är långt från Göteborg just nu, men jag har förstått att det fattats beslut om att rekonstruktionen ska fortgå och det känns jättebra.

Hur är stämningen på GP:s redaktion?

– Jag är väldigt stolt över GP:sredaktion just nu. Klart att vi är under en väldig press och att det finns medarbetare som är oroliga. Jag tolkar situationen som att alla gör sitt bästa, att alla känner att det är nu det verkligen gäller, säger Cecilia Krönlein.