Norstedts hoppar av årets Bokmässa

Följ senaste nytt om coronautvecklingen i Expressen TV – vi sänder direkt mellan 07 och 23 varje vardag och mellan 10 och 20 på helgerna.
Olle Lidbom, kommunikationschef på Norstedts.
Foto: ANNIKA AF KLERCKER
Bokmässan kan komma att arrangeras digitalt i år.
Foto: HANNA BRUNLÖF / GT/EXPRESSEN

Norstedts förlagsgrupp kommer inte medverka på Bokmässan i Göteborg i september.

Anledningen är att mässan inte lämnat besked på hur upplägget kommer att se ut under den rådande coronapandemin.

– Vårt enda krav på Bokmässan har varit att lämna besked så fort som möjligt och maj är för sent, säger Olle Lidbom, kommunikationschef på Norstedts till Svensk Bokhandel.

Bokmässan i Göteborg ska enligt planen gå av stapeln den 24 september. Förra veckan gick arrangörerna bakom mässan ut och förklarade att man kan behöva ställa om mässan så att den äger rum i digitala plattformar i stället för på plats, på grund av Coronapandemin.

Vid det tillfället meddelade man också att besked om huruvida mässan skulle äga rum på plats eller digitalt skulle meddelas i slutet av maj.

Om Bokmässans besked: ”Maj är för sent”

Nordstedts förlag tycker besked kommer för sent och man har därför valt att ställa in sin medverkan på mässan.

–Vårt enda krav på Bokmässan har varit att lämna besked så fort som möjligt och maj är för sent, säger Olle Lidbom, kommunikationschef på Norstedts till Svensk Bokhandel.

Norstedts menar att det är svårt att ta ställning till hur planeringsarbetet ska läggas upp innan man fått ett tydligt besked.

– Vi lägger ner mycket arbete nu med att förbereda oss och vill inte riskera att det arbetet inte kommer till nytta. Vi och även Förläggareföreningen har varit tydliga med att det inte går att skjuta på beslutet så länge. Vi har inte fått signaler om att Bokmässan lyssnat på förlagens önskemål och då måste vi ta beslut själva, säger Lidbom till Svensk Bokhandel.

Kan fortfarande medverka digitalt

Förlaget utesluter dock inte att man kan komma att medverka digitalt.

För Svensk Bokhandel berättar dock Lidbom att det inte är att jämställa med en regelrätt mässa.

– Vi känner att Bokmässan är en fysisk plats och det är det som vi behövt ta ställning till nu. Men vi har inte stängt dörren till någonting digitalt. Om det går att göra streamade seminarier och lyfta litteraturen i digital form så lyssnar vi gärna på det men vi tycker inte att det är att jämställa med en bokmässa.

Frida Edman är mässansvarig på Bokmässan. Via e-post låter hon hälsa att man inte kommer kommentera enskilda förlags uttalande i media.

”Vi har tyvärr inte tid att kommentera enskilda kommentarer i media. Vårt fokus är nu att genom dialog med respektive förlag och andra samarbetspartners landa en fin satsning på läsning och litteratur i slutet av september 2020. Hur en sådan satsning kommer att se ut får vi be om att få återkomma till senast i slutet av maj, skriver hon.

Se vårdpersonalens fina gest till mannen.