Norrman importerar svenska änder för jakt

Gräsänderna är utplanterade vid vattendrag och sjöar i skogen norr om orten Skien i sydvästra Norge, mark som ägs av Leopold Løvenskiold.
Foto: Thomas T. Kleiven / DN
Listan över dem som ska jaga änderna är hemlig, liksom hur mycket de får betala för jakten, enligt Dagens Näringsliv.
Foto: Dagens Næringsliv/ Skärmavbild

En rik norrman har köpt 6 000 levande gräsänder från Sverige. Nu ska de skjutas av under en exklusiv jakt.

Ägaren kallar dem "sporting birds", skriver norska Dagens Næringsliv.

På fredag börjar jakten i Norge. I juni köpte skogsägaren Leopold Axel Løvenskiold 6 000 gräsänder från Sverige som nu ska jagas, och skjutas. Det skriver tidningen Dagens Næringsliv.

Gräsänderna är utplanterade vid vattendrag och sjöar i skogen norr om orten Skien i sydvästra Norge, mark som ägs av Leopold Løvenskiold. Han är arvtagare till en adlig släkt och äger 330 000 tunnland skog. Han driver nu skogs- och kraftföretaget Løvenskiold-Fossum.

Tidningen skriver att enligt säljaren, ett säteri söder om Stockholm, ska änderna ha kostat 20-30 kronor styck.

Hemlig deltagarlista

Listan över dem som ska jaga änderna är hemlig, liksom hur mycket de får betala för jakten, enligt Dagens Näringsliv.

– Det är en exklusiv jakt, men utsättningen kommer också allmänheten till godo. De sprider sig till fler vatten på egendomen som lejas ut till jägar- och fiskarföreningar, säger Tomas Andersson, som är viltansvarig på Løvenskiold-Fossum, till tidningen.

Han berättar också att ett mål är att få upp beståndet av gräsand i området.

På hemsidan beskriver företaget att de erbjuder jakt med många upplevelser för jägare. Deras filosofi är att erbjuda våra gäster andjakt i både naturliga skogstjärn och stora sjöar där det finns goda "sporting birds" i luften. De har bilder på jaktsituationer där jägare står på flytbryggor och fåglarna jagas upp av Løvenskiolds personal.

Olaglig import

– Det finns ett regelverk här, och håller man sig till det så ser jag inte att man ska stigmatisera den här jakten. Men det är bortom den jaktkultur vi bedriver i Norge, säger Espen Farstad, informationschef på Norges Jägar- och fiskeförbund, till Dagens Næringsliv.

På Miljødirektoratet ser man risker med importen.

– Det kan leda till genetisk utarmning av det lokala beståndet. Bortträngning av andra arter kan ske när stora mängder av en art tillförs i ett område. Vi anser att jakt ska följa de normer för etik som jägare i Norge bör följa. Det handlar om att jakten bedrivs på ett sådant sätt att onödig skada och lidande undviks, säger Seniorrådgivare Jo Anders Auran, till tidningen.

Importen ska inte vara tillåten eftersom rätt tillstånd inte har utfärdats.

– Gräsand är en vildart och en import kräver tillstånd från oss, och något sådant tillstånd har vi inte gett, säger Nils Kristian Grønvik, jurist på Miljødirektoratet, till den norska tidningen.

Företaget menar att de inte visste om att tillståndet behövdes utan trodde att de gjorde rätt.

GT har sökt Leopold Løvenskiold i två dagar via telefon och mejl, men har inte fått hontakt. Inte heller Dagens Næringsliv fick tag i honom.