Bert Karlssons bolag gör mångmiljonförlust

Bert Karlssons bolag gör stora förluster på nytt.
Foto: FRITZ SCHIBLI
Ursands camping drivs av Jokarjo.
Foto: Pressbild / Ursands camping

Bert Karlssons barns koncern Jokarjo, där Bert Karlsson är vd, fortsätter att blöda. 

För 2020 redovisar koncernen en förlust efter finansnetto på nästan åtta miljoner kronor. 

Sedan toppåret 2016 då Jokarjo var den största asylkoncernen i Sverige har omsättningen minskat med 92 procent och den sammanlagda förlusten på fyra år uppgår nu till drygt 85 miljoner kronor.

– Nu behöver inte folk vara avundsjuka på mig längre, säger Bert Karlsson.

Han berättar också om en dålig aktieaffär som nästan knäckte honom.

2016 var Jokarjo på sin topp. Bert Karlsson hade då 10 000 asylboende i sina anläggningar runtom i Sverige. För verksamhetsåret redovisade Jokarjo en omsättning på 774 miljoner kronor och vinsten efter finansnetto uppgick till 137 miljoner kronor. 

Koncernen hade även tidigare gjort miljonvinster på att driva flyktinganläggningar och det egna kapitalet uppgick 2016 till 201 miljoner kronor. 

När flyktingvågen upphörde satsade Bert Karlsson familjens förmögenhet på villavagnar och på mat i en matfabrik i Lidköping – men främst la han en stor del av flyktingmiljonerna i den koncernägda Ursands Camping i Vänersborg. Investeringar som hittills inte har betalat sig. 

2020 gjorde Jokarjo en förlust på 7,9 miljoner kronor och totalt har koncernen sedan 2017 gjort drygt 85 miljoner kronor förlust. 

Enligt det senaste årsbokslutet har försäljningen av villavagnar dock ökat från 29,2 miljoner för 2019 till 31,4 miljoner kronor för 2020. 

Bert: ”Har inte fått den ersättning vi skulle fått” 

För campingverksamheten minskade omsättningen från 17,4 miljoner kronor 2019 till 16,7 miljoner under pandemiåret. 

Så här står det i årsredovisningens förvaltningsberättelse:

På grund av inträffad Coronapandemi föreligger en viss osäkerhet beträffande dotterbolagen Ursands Resort och Camping AB:s omsättning”.

– Jag trodde att förlusterna skulle bli ännu större, säger Bert Karlsson om koncernens förluster. 

Men nu har Jokarjo förbrukat en stor del av sitt eget kapital. Ni har kvar drygt 60 miljoner kronor. Hur länge till klarar ni att bedriva förlustverksamheter?

– Vi har inte fått den ersättning som vi skulle ha fått från Migrationsverket. Jag sa när jag drev flyktingverksamheten att nedläggningen av anläggningarna skulle kosta pengar. Men det ville ingen skriva om då. 

Hur mycket pengar ska ni få från Migrationsverket som ni inte har fått?

– Det vet jag inte, men det är mycket pengar. Jag vill inte diskutera det här mer, men nu behöver inte folk vara avundsjuka på mig längre. 

”Jag som tjänat ihop vinsterna” 

Bert Karlsson nämnde nedläggningen av flyktinganläggningarna i en uppmärksammad intervju med Carolina Neurath på Svenska Dagbladet 2017. Han menade då att det skulle bli kostsamt att avveckla dem om några år. Frågan kom efter att reportern pressat Bert Karlsson på hur stor vinst han gör. 

– Vänta tills vi har avvecklat alltihop, då kan du komma tillbaka. Du vet inte förrän den dagen du har avvecklat alltihop och du sitter med en massa fastigheter som vi står för. Vad ska vi göra med dem tror du? Vad ska vi göra med de som vi alla tagit risker på? Tror du staten betalar något för oss för att vi lägger ner det här? 

Bert Karlsson har också berättat att hans barn, som äger koncernen, inte tycker om att han satsar deras pengar på campingverksamheten. 

– De är inte nöjda eller glada, men de har inget val, det är jag som har tjänat ihop vinsterna, har Bert Karlsson tidigare sagt till GT. 

Knäcktes nästan av sin dåliga aktieaffär

Men det som grämer Bert Karlsson allra mest är att han för tre år sedan tvingades att sälja sina aktier i fastighetsbolaget SBB för att kunna betala Jokarjos skatt.

Bert hade långt tidigare köpt obligationer i SBB som grundes av den förre socialdemokratiske politikern Ilija Batljan. 

Obligationerna gav honom då tio procent i ränta.

Senare omvandlades obligationerna till aktier och Bert fick teckna 2,2 miljoner aktier till en kurs på tio kronor per aktie.

När Jokarjos skatt skulle betalas gick Bert till Danske Bank och bad om att få ett lån - men nekades.

– Vi hade inga lån i företaget men banken ville ändå inte låna ut till oss. De sa att bolaget inte hade ett tillräckligt bra kassaflöde och de ville ha en personlig borgen. Jag blev förbannad och sålde i stället SBB- aktierna.

Hade varit värda 100 miljoner

Vid försäljningen stod aktien i tio kronor och han fick tillbaka pengarna.

Men i dag är aktiekursen för SBB-aktien 45 kronor och hade Bert inte sålt aktierna hade de i stället varit värda 100 miljoner kronor.

– Jag skulle naturligtvis ha gått i personlig borgen. Affären har nästan knäckt mig. Jag sov knappt på tre fyra månader. Men jag lever fortfarande och pengar är ju inte allt, säger Bert Karlsson.Detta är Bert Karlsson: