Tryckfrihetsjury: Naziplakat är förtal

Willy Silberstein går till domstol för att konfiskera Nordiska motståndsrörelsens plakat med honom själv.
Foto: NORA LOREK
Willy Silberstein går till domstol för att konfiskera Nordiska motståndsrörelsens plakat med honom själv.
Foto: NORA LOREK
Willy Silberstein går till domstol för att konfiskera Nordiska motståndsrörelsens plakat med honom själv.
Willy Silberstein går till domstol för att konfiskera Nordiska motståndsrörelsens plakat med honom själv.
Foto: NORA LOREK

En tryckfrihetsjury i Göteborg slår fast att ett plakat som hölls upp i Nordiska motståndsrörelsens demonstrationståg i Göteborg i september är förtal.

Nu vill journalisten och medieexperten Willy Silberstein, som själv finns på bild på plakatet och drivit målet som ett tryckfrihetsmål i Göteborgs tingsrätt, få det konfiskerat.

– Det här är inget jag gör med lust och glädje utan för att det är för viktigt för att släppa det, sa han före rättegången.

Tre kända svenskar – Willy Silberstein, Gudrun Schyman och Alexanda Pascalidou – valde efter Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg i höstas att anmäla plakat i tåget där de pekades ut som "förbrytare" eller "förrädare".

Troligen ett förtalsbrott, enligt åklagarna. Men lade ner förundersökningarna då de personer som höll i just de anmälda plakaten inte gick att identifiera.

– Vi gjorde bedömningen att det skulle kunna utgöra ett förtal att i det här sammanhanget finnas på en sådan här skylt med olika texter till, sa åklagaren Ulrika Åberg som utredde ett av plakaten.

Men sedan lades utredningen ner.

Vill konfiskera plakaten

Journalisten Willy Silberstein, som beskrevs som "förbrytare" på plakat med hans porträtt, valde under onsdagen att gå vidare med en mycket ovanlig metod: att i domstol kräva en konfiskering av plakaten. 

– Det är viktigt att vi ser från svenska samhället att det här är oacceptabelt, det är kränkande och det finns en ökad säkerhetsrisk som utmålas som förbrytare. Det här är inget jag gör med lust och glädje utan för att det är för viktigt för att släppa det, säger Silberstein.

Något som går att göra med stöd av grundlagen, men enligt paragrafer i tryckfrihetsförordningen som väldigt sällan används. 

Förtal enligt tryckfrihetsjuryn

Skulle de få rätt kan polisen nästa gång plakatet dyker upp ta plakatet i beslag, konfiskera det.

– Om skriften påträffas kommer den då förstöras, säger Willy Silbersteins juridiska ombud Robin Enander.

På onsdagen avgjordes den första delen av målet. Tryckfrihetsjuryns nio ledamöter svarade ja på frågan om bilden och texten sammantaget är att se som förtal enligt tryckfrihetsförordningens bestämmelser. 

Nu ska juristerna diskutera vidare om en konfiskation ska äga rum.

Konfiskationsärenden är så ovanliga att tingsrätten först inte riktigt visste hur de skulle agera. De avvisade Willy Silbersteins ansökan med motiveringen att ingen ansökningsavgift betalats. 

Glömdes bort av politikerna

Men enligt Robin Enander så har politikerna som stiftat lagarna missat att ta ut någon avgift för just denna typ av ärenden - då de är så sällsynta. I vart fall fanns inte konfiskationsärenden med i den förordning som radar upp alla avgifter som domstolarna får ta ut. 

Och efter att ha överklagat till hovrätten fick de rätt. Målet togs upp. Och på onsdag förmiddag inleds rättegången. 

Varför gör de då detta?

- Avsikten är att se till att ingen kan sprida det här plakatet igen utan straffansvar, säger Robin Enander.

En knäckfråga har varit huruvida det går att avgöra om plakaten är gjorda i tryckpress eller inte. Det är en grundförutsättning för att kunna gå vidare i tryckfrihetsmål av den här typen. Justitiekanslern hade redan i oktober uppe frågan och gjorde, utifrån fotografier från demonstrationen, bedömningen att det finns "inget som tyder på att plakatet har framställts i tryckpress".

Med ett sakkunnigutlåtande från en tryckare och annan bevisning lyckades Willy Silberstein och Robin Enander nu få tingsrätten att göra en annan bedömning. 

Någon motpart i målet fanns inte då ingen trätt fram som ansvarig för plakatet. Domen avkunnas den 2 maj.