Nazistiska gruppens ledare är beväpnade

Pär Öberg, mannen som här håller upp en snara i talarstolen, är en av nazistiska Nordiska motståndsrörelsens beväpnade ledare.
Foto: Expo
Skarabon Jimmy Andersson, längst till vänster, anses olämplig som vapenägare menar förvaltningsrätten.
Foto: David Lagerlöf/Expo
Ingemar Westerbring är högste ledare för NMR i flera län – även han har polisens godkännande att äga vapen.
Foto: Christoffer Hjalmarsson / CHRISTOFFER HJALMARSSON

Nordiska motståndsrörelsens västsvenske ledare vägras vapenlicens.

Att vara ledare i en organisation som förespråkar väpnad kamp och revolution gör Skarabon Jimmy Andersson, 26, olämplig som vapenägare, menar förvaltningsrätten.

Men nu kan GT avslöja att två andra ledare i samma militanta nazistorganisation redan skaffat vapen - helt lagligt.

– Det är direkt olämpligt att ledande personer i den här miljön innehar vapenlicenser, säger Daniel Norlander, tillförordnad chef vid nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

En av nazistiska Nordiska motståndsrörelsens beväpnade ledare är Pär Öberg. Han är en av organisationens äldsta medlemmar och ingår i dess riksledning. Häromveckan var han också Nordiska motståndsrörelsens ansikte utåt vid den uppmärksammade demonstrationen i Borlänge på 1 maj.

– På femårsdagen av att jag blev av med mina licenser sökte jag igen, berättar Pär Öberg.


LÄS MER: GT:s avslöjande blir riksdagsfråga


För Pär Öbergs vapeninnehav har tidigare ifrågasatts av Säkerhetspolisen. Redan 2009 fråntogs han alla sina vapen, ett pumphagelgevär och fyra kulgevär med tillhörande vapenlicens. I ett yttrande skrev Säkerhetspolisen då att "Öberg är olämplig att inneha vapenlicenser med tanke på dennes samröre med personer som kan kopplas till sådan brottslighet som Säkerhetspolisen har att handlägga".

Pär Öberg överklagade beslutet, men fick ingen framgång. Vapnen togs ifrån honom.

Men i dag kan GT avslöja att Pär Öberg har återfått sin vapenlicens genom ett beslut hos polismyndigheten i Bergslagen. Beslut om vapenlicens är omgärdat av en sträng sekretess, därför har inte polismyndigheten i Bergslagen gett någon förklaring till sitt beslut - om de gjort en annan bedömning än vad polis och säkerhetspolis gjorde i Västra Götaland ett par år tidigare eller om de helt enkelt missat i kontrollen då Pär Öberg flyttade mellan de olika polisområdena.

– De här uppgifterna om vapen omfattas av sekretess så jag kan inte kommentera det, säger Martin Suserud gruppchef för vapenhandläggningen i Bergslagen.

Pär Öberg är nöjd

Pär Öberg är däremot nöjd.

– Jag är helt odömd, så det är snarare konstigt att de en gång tog min vapenlicens, säger Pär Öberg och beskriver det tidigare beslutet som ett utslag av åsiktsförföljelse.

– De hänvisade till min umgängeskrets, men det handlar om åsiktsförföljelse, säger han.

Och Pär Öberg är inte ensam. Även den högste ledaren för Nordiska motståndsrörelsen i Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län, den så kallade nästesledaren Ingemar Westerbring, har med polisens godkännande rätt att bära vapen.

Han berättar själv på organisationens hemsida att han varit i kontakt med Svenska motståndsrörelsen, som under förra året blev partiet Nordiska motståndsrörelsen, sedan 2008 då han blev stödmedlem.

I samma artikel berättar han också om sitt stora intresse för bland annat jakt.

– Det är ingenting jag vill kommentera. Jag hänvisar till Pär Öberg, säger Ingemar Westerbring när Expressen når honom.

"Det vore helt olagligt"

Att andra ledande medlemmar inom Nordiska motståndsrörelsen har vapenlicens var ett av argumenten som Jimmy Andersson, nästeschefen i Västra Götalands och Hallands län tog upp då han nyligen ansökte om licens för två kulgevär, ett hagelgevär och en tillhörande ljuddämpare.

Men för hans del blev det alltså stopp. Säkerhetspolisens chefsanalytiker vid författningsskyddet skrev i ett yttrande som lämnades in till domstolen att han har en ledande roll i en organisation där revolutionstanken är levande och att Nordiska motståndsrörelsen har "en militärisk framtoning, en hierarkisk disciplin och en fascination för skjutvapen".

Säkerhetspolisen skriver också att organisationen sedan bildandet 1997 har "förespråkat väpnad kamp och revolution för att uppnå målet". På en direkt fråga om hur han ser på den beskrivningen säger Jimmy Andersson:

– Vi kommer göra det som krävs för att rätta till samhället, så ser jag på det.

Kan det då inbegripa väpnad kamp om det skulle krävas?

– Jag tänker inte förespråka en väpnad kamp för det vore helt olagligt men vi har ju startat vårt parti och försöker gå den parlamentariska vägen.

Men om den parlamentariska vägen inte går, hur ställer ni er då?

– Det återstår att se.

Om Säkerhetspolisen skriver att organisationen sedan 1997 har "förespråkat väpnad kamp och revolution för att uppnå målet", är det en felaktig beskrivning?

– Det vill jag inte yttra mig om faktiskt, säger Jimmy Andersson.

Brev till polisen

Han skriver i ett brev till polisen att han har jaktmarker på gården han äger utanför Skara och som Nordiska motståndsrörelsen använt för återkommande samlingar och fester, att han behöver vapnen bland annat för att det "kommer större mängder med fåglar som bajsar i mina djurs foder".

Han beskriver liksom Per Öberg beslutet att neka honom vapenlicens som politisk förföljelse och trakasserier från myndigheternas sida.

– Det är för att vi är politiskt förföljda och vi har våra åsikter.

Säkerhetspolisen skriver vidare i sitt yttrande att organisationens "våldsamma framtoning och ledarnas innehav av vapen - både legala och illegala - har en viss betydelse för organisationens 'varumärke' och 'skrämselkapital'". Tidigare i vår gick Förvaltningsrätten i Jönköping på Säkerhetspolisens linje. I domen nämns också att Jimmy Andersson flera år tillbaka, senast 2010, är dömd för flera brott, däribland misshandel som beskrivs som ideologiskt motiverade. Men stor vikt läggs vid hans ledarskap i den militanta nazistorganisationen.

"Direkt olämpligt"

Daniel Norlander, tillförordnade chef vid nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, ser det som direkt olämpligt att personer med ledande funktioner i de miljöerna får rätt att bära vapen.

– Det är klart att det är direkt olämpligt att ledande personer i den här miljön innehar vapenlicenser, säger Norlander som själv bland annat arbetat med vapentillståndsfrågor inom polisen.

Varför är det olämpligt?

– Vi vet att organisationer inom extremhögern har ett stort våldskapital. Vi vet också att flera personer i den här miljön är dömda för brott. Jag vill inte att vi har vapen, framför allt inte legala vapen i de här miljöerna.

Daniel Norlander tycker att myndigheterna borde dra tillbaka vapenlicenser som är utfärdade till personer med ledande funktioner inom våldsbejakande extremistiska organisationer.

– Här är det viktigt att de repressiva myndigheterna är aktiva och offensiva i att dra tillbaka den typen av licenser, säger han.

Fredrik Milder, pressekreterare vid Säkerhetspolisen hänvisar till den ordinarie polisens bedömningar:

– Det ligger på polismyndigheten att göra en bedömning av lämpligheten och Säkerhetspolisen har ingenting att kommentera i den frågan, säger han.

Under åren har flera aktivister och medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen även dömts efter att de beväpnat sig med illegala vapen.Rättelse: I en tidigare bildtext placerades Jimmy Andersson felaktigt till höger i bild på en bild med flera medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen. Han är längst till vänster i samma bild.

Vapenlicenskräverlämplighet

Alla som ansöker om vapenlicens slås i polisens brott- och misstankeregister. Det har funnits förslag från skytteorganisationer om att även Säkerhetspolisen ska kopplas in regelmässigt i bedömningarna och att en registerkontroll motsvarande den för hemvärnsmän och anställda soldater ska genomföras. Men en sådan registerkontroll görs inte regelmässigt.

Att få vapenlicens är ingen rättighet. Tvärtom är en förutsättning för tillstånd att den som söker har gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Brister han eller hon i något av dessa avseenden bör tillstånd inte meddelas, enligt polisens riktlinjer.

Den som begått ett brott som påverkar lämpligheten att inneha skjutvapen bör inte meddelas tillstånd att inneha skjutvapen förrän en viss tid gått sedan brottet begicks. Tiden bör stå i relation till brottets svårhetsgrad. En sökande som har gjort sig skyldig till ett brott med ett inte ringa inslag av våld eller hot bör inte meddelas tillstånd att inneha vapen.

I riktlinjerna talas det om att en dom inte ska påverka om en avsevärd tid förflutit från det att brottet skedde, i regel tre till fem år räknat från den dag då den brottsliga gärningen begicks. Synnerligen allvarlig brottslighet, t.ex. grovt rån, kan däremot leda till att tillstånd är uteslutet under ännu längre tid.

Källa: Polisens riktlinjer för vapentillstånd, allmänna lämplighetskrav