Mostafa uppfann nytt starkare textilmaterial

Upptäckten gjordes vid högskolan i Borås.
Foto: PRIVAT
”Den nya textilen skulle kunna användas till tält, vattentäta kläder, olika slags byggnadskonstruktioner med uppblåsbara byggelement, eller till allt som behöver vara lättviktigt”, säger Mostafa Jabbari.
Doktoranden Mostafa Jabbari arbetade med materialet i fyra år.
Foto: PRIVAT

Efter fyra års slit lyckades han till slut – doktoranden Mostafa Jabbari har utvecklat ett nytt textilmaterial, i ett forskningsprojekt vid Högskolan i Borås. 

Det är en textil som till skillnad från dagens befintliga material ska vara lättare, starkare, billigare att tillverka – och hundra procent återvinningsbar.

– Den nya textilen skulle kunna användas till tält, vattentäta kläder, olika slags byggnadskonstruktioner med uppblåsbara byggelement, eller till allt som behöver vara lättviktigt, säger Mostafa Jabbari.

I fyra år har forskningsprojektet pågått vid Högskolan i Borås. Doktoranden Mostafa Jabbari gick in i projektet med tanken att han ville skapa ett material som kunde stå emot kraftiga temperaturförändringar.

Men för detta krävdes flera beståndsdelar i materialet vilket gjorde det svårt att exempelvis återvinna på ett och samma sätt. 

En av utmaningarna blev därför att försöka hitta samma egenskaper i materialet, men utan att använda flera beståndsdelar. Och efter fyra års arbete lyckades han. 

20 procent lättare

Det slutliga resultatet blev en helt ny sorts textilt material som överträffar befintligt material på flera punkter, vilket bland andra sajten forskning.se har skrivit om tidigare. 

Det nya textila materialet ska även vara billigare att producera – det krävs ingen värme eller energi och inga ytterligare kemikalier utöver själva lösningsmedlet och det går att återvinna eftersom det består av en enda komponent. 

Kan användas till tält

Trots att Mostafa och hans projekt har fokuserat på att producera och förnya ett material, specifikt till textilreaktorer, så anser han att detta material kan användas inom andra områden också. 

– Den nya textilen skulle exempelvis kunna användas till tält, vattentäta kläder, olika slags byggnadskonstruktioner med uppblåsbara byggelement, eller till allt som behöver vara lättviktigt och hålla tätt, säger han