Misstänkta pojkarnas familjer i djup kris

Brottsplatsen. Här, på Kortedala torg i Göteborg, inträffade misshandeln den 18 mars i år.
Foto: Jan Wiriden

GÖTEBORG. Han har svårt att kontrollera sin ilska och agerar ofta impulsivt utan tanke på konsekvens­erna.

Samtidigt kände skolan så stor oro för 16-åringens umgänge att han fick skriva ­kontrakt på att han skulle sluta umgås med två namngivna kamrater, allt enligt socialtjänstens personutredning som GT fått ta del av.

I dag ställs de två ungdomarna inför rätta i Göteborg - misstänkta för att ha gruppmisshandlat Carl-Eric Cedvander på Kortedala torg.

Från början förhördes sju tonåringar för att de varit vid platsen vid gruppmiss­handeln av Carl-Eric ­Cedvander på Kortedala torg i Göteborg.

Men när rättegången inleds i dag är fem pojkar friade - och de två återstående misstänkts för grov misshandel.

Skolan kände oro

I personutredningen framkommer att det är långt i från första gången de två unga männen haft upprepade problem med samhällets vuxenvärld.

Skolan kände så stor oro för 16-åringens umgänge när han kom tillbaka från ett besök på ungdomshem att fick skriva ett kontrakt där han lovade att sluta umgås med två namngivna kamrater.

- Det är bra att de vuxna är tydliga för då blir det lättare för mig att vet vad man förväntar sig av mig, säger 16-åringen i den utredning som socialtjänsten i Angered gjort inför rättegången och GT fått ut på förhand.

Ska få behandling

Den 15-årige pojken beskrivs i samma utredning som en ung man som har svårt att kontrollera sin ilska och agerar ofta impulsivt utan tanke på konsekvenserna.

Därför har han gått med på att genomgå behandlingsmetoden Repulse tillsammans med föräldrarna, en metod där behandlare och ungdom tillsammans forskar fram på vilket sätt som den unge behöver ha stöd och hjälp i kring bland annat ilskehantering och reflektioner kring hur ungdomen i fråga ställer sig i frågor kring moral och etik.

Ordnade förhållanden

Samtidigt träder bilden av en normalbegåvad, oftast artig kille fram, en 15-åring som växt upp under ordnade familjeförhållanden. Under vårterminen hade han 64-procentig frånvaro i skolan och sägs ha umgått med fel vänner.

- Jag skall sluta umgås med flera av dem, säger han i utredningen.

Familjen i kris

15-åringen har vuxit upp med mamma, pappa och syskon i Göteborg.

Föräldrarna är väl ­etablerade i samhället och 15-åringen säger att han tänker sig en framtid inom samma yrke som dem.

Hela familjen hamnade i en svår kris efter händelsen på Kortedala torg och 15-åringen tycks ha svårt att förstå vad han deltagit i.

- Att polisen tänker på mig som kriminell är obehagligt, säger han bland annat till utredaren.

Skulle han bli dömd har han gått med på att få avtjäna straffet som ungdomstjänst.

Vill träffa Carl-Eric

16-åringen säger att han skulle vilja träffa Carl-Eric Cedvander för att prata om det som hände och be om ursäkt.

- Jag har mått mycket dåligt psykiskt och känslomässigt, säger han till utredaren.

Vid händelsen på Kortedala torg ansåg han sig tvingad att gå in och hjälpa sin kompis utan att närmare reflektera över konsekvenserna.

Han är beredd att ta sitt straff om han blir fälld men vill inte hamna på en låst institution.

16-åringen har vuxit upp i Göteborg under ordnade familjeförhållanden.

Liksom 15-åringens familj har också denna hamnat i en djup kris efter att 16-åringen greps av polisen.

Ska få kontaktperson

Men det framgår också att föräldrarna haft väldigt dålig koll på vilka sonen umgåtts med och vad de höll på med.

Utredaren konstaterar att 16-åringen behöver hjälp utifrån med att kunna säga nej när kamraterna vill dra i väg på olämpliga aktiviteter.

För att få hjälp med det behöver han en kontaktperson och han skall också genom ett program för att kunna diskutera och reflektera runt brott, kriminalitet, konsekvenser och rättsmedvetenhet.