Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Missade cancer – patient avled

Läkare missade patients njurtumör när röntgenbilder undersöktes. Tumören upptäcktes ett år senare – men då var det för sent. Patienten avled senare. Foto: SANNA WIKSTRÖM

Läkarna upptäckte inte patientens njurtumör när röntgenbilderna undersöktes – förrän ett år senare.

Då var det för sent och patienten avled.

Nu anmäls händelsen enligt lex Maria, rapporterar Jnytt.

Patienten undergick en röntgen för misstänkt cancersjukdom. Patienten sökte vård på grund av blod i urinen. Men på röntgenbilderna kunde läkaren inte hitta orsaken till blodet och därför avskrevs misstankarna om cancer.

Men patienten fortsatte ha problem och därför sökte patienten vård igen ett år senare. Då visade det sig att en njurtumör hade spridit sig och tumören gick inte att operera. Man granskade även de röntgenbilderna som togs för ett år sedan och då upptäckte man tumören.

Cancerdiagnosen dröjde med ett år och patienten avled senare.

Anmäler händelsen till IVO

Region Jönköpings län konstaterar nu att om tumören hade upptäckts vid första undersökningen så hade möjligheten till att behandla och bota tumören varit större.

Efter händelsen så har nu regionen vidtagit åtgärder. Man har utrett händelsen och har även lämnat över ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg, för bedömning.

I läkargruppen vid röntgen- och urologkliniken på sjukhuset har man diskuterat händelsen för att dra nya lärdomar. Nya nationella riktlinjer har under 2019 kommit för att utreda blod i urin. Dessa ska nu implementeras.