Miljardrullning i regionens prestigeprojekt Millennium

Johnny Magnusson (M).
Foto: NORA LOREK
Regionhuset.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Nyligen beslutade politikerna i Västra Götalandsregionen att skjuta till ytterligare en halv miljard kronor till tremiljarderprojektet Millennium. 

Nu utesluter inte regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, M, att det kan bli tal om ytterligare fördyringar och äskanden om pengar till projektet, som ska skapa ett gemensamt digitalt system för alla regionens vårdverksamheter. 

– Det kan nog tänkas, säger Johnny Magnusson.

Millennium-projektet inleddes med ett haveri. 

Från början var det tänkt att Stockholm, Skåne och Västra Götalandsregionen skulle skapa ett gemensamt stort IT-stöd med bland annat journalsystem i vad som kallas Framtidens vårdinformationsmiljö, 3R/FVM. 

Men av olika anledningar valde regionerna snart att gå skilda vägar.

Skåne gick en egen väg, och drabbades av förseningar.

I Stockholm har projektet hittills kostat en halv miljard, de stora it-upphandlingarna har avbrutits flera gånger och tidsplanen har skjutits fram.  

Ursprunglig budget: 3 miljarder

Och i förra veckan beslutade politikerna i Västra Götalandsregionen att skjuta till en halv miljard kronor ytterligare till den västsvenska versionen: Millennium, med en ursprunglig budget på tre miljarder.

– Det var inte direkt oväntat, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, M.

Bakgrunden är bland annat dyrbara förseningar. För lite mer än ett år sedan meddelade leverantören Cerner att de inte kunde leverera vad de skulle i tid. 

Enligt Västra Götalandsregionen berodde det på att det amerikanska bolaget ”inte förutsett omfattningen av anpassningsarbetet till patientdatalagen.”

– Det är känsligt med förseningar för vi har en stor planering för hur det här ska rullas ut och då blir det en massa andra saker också stående i väntläge om vi har stora investeringar, säger Johnny Magnusson. 

Millennium är högprioriterat av regionledningen och projektet ska gå på trots coronapandemin. 

Millenium

Regionens nya IT-system Millenium ska ersätta de 40-talet olika vårdsystem som används inom Västra Götalandsregionen i dag. Bland annat ska föråldrade journalsystem digitaliseras i ett gemensamt system.

Hösten 2018 vann det amerikanska företaget Cerner kontraktet för program och införande, värt 2,1 miljarder fram till 2023 med möjlighet till förlängning. 

Regionen avsatte ursprungligen 3 miljarder för projektet som berör 17 sjukhus och drygt 200 vårdcentraler.

Bristande kontroll

Samtidigt varnas det i en intern revisionsrapport för ytterligare förseningar och kostnader, samtidigt som regionstyrelsen anklagas för bristande kontroll av hur genomförandet ska ske så bra som möjligt. 

På onsdagen skrev Bohusläningens ledarskribent Karl af Geijerstam en kritisk ledare i ämnet och på torsdagen varnade GT:s fristående kolumnist Csaba Bene Perlenberg för att fördyrningen av Millennium ”är på väg att bli Västsveriges digitala motsvarighet till det ekonomiska vansinne som Nya Karolinska i Stockholm visade sig bli, är ett politiskt misslyckande.”

– Det är ju inte jämförbart men det är naturligtvis lätt att populistiskt i ett debattinlägg ta det som ett exempel, men det är helt olika saker, säger Johnny Magnusson om jämförelsen. 

Så vi kommer inte höras igen om att det skett ytterligare fördyrningar och mer äskanden om pengar i det här projektet?

– Det kan nog tänkas, det kan nog tänkas. Jag ska inte säga aldrig. Som politiker bör man undvika ordet aldrig.