Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Mer än var tredje rektor utsatt för hot och våld

Karin Pleijel, MP, biträdande kommunalråd med ansvar för skola och utbildning. Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Mer än var tredje rektor inom grundskolan uppger sig ha varit utsatt för hot eller våld under det senaste året.

Och den vanligaste förövaren är en elev eller elevens anhöriga.

Det visar en kartläggning i Göteborgs kommun.

– Det är väldigt allvarligt, säger Karin Pleijel, MP, biträdande kommunalråd med ansvar för skola och utbildning.

En tisdagsförmiddag i februari tog sig en maskerad man in på en grundskola i Göteborg. Väl inne tog han sig till rektorsexpeditionen, fick tag i en av skolans rektorer och framförde hot. 

Nu visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av kommunstyrelsen i Göteborg att mer än var tredje grundskolerektor i staden utsatts för hot eller våld under det gångna året.

Larmrapporten beställdes av kommunens politiker. OBS! Genrebild. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT

– Det är ett utsatt yrke att vara rektor. Det är naturligtvis extra tufft då man blir utsatt för hot och våld, säger Karin Pleijel, MP, biträdande kommunalråd med ansvar utbildningsfrågor. 

Elever och anhöriga överrepresenterade

Den som hotar eller använder våld mot rektorer är, enligt samma kartläggning, oftast en elev eller anhörig till elev. Och nu föreslås den nybildade Grundskoleförvaltningen att gå vidare med uppgifterna och ta reda på hur hot och våld uppstår – och hur det kan motarbetas. 

Enligt Karin Pleijel kan det bero på de många tuffa beslut som rektorer behöver ta i arbetet. 

Karin Pleijel, MP, har varit ansvarig för utbildningsfrågorna under mandatperioden. Foto: CATHARINA FYRBERG

Tuffa beslut

– Rektor får ibland stå för ganska tuffa beslut och det är en rektors uppgift att vara gränssättande. Ganska svåra saker. Det är klart att det kan vara ganska tufft också för anhörig eller elev att ta emot det, men det ska ju inte innebära att man går till den ytterligheten.

 

 

En fjärdedel av de svarande grundskolerektorerna anger också att de under senaste året varit utsatta för kränkande särbehandling eller mobbning i arbetet. Även där är den utpekade förövaren ofta en elev eller anhörig till elev. 

Nu har kartläggningen lagts fram till kommunstyrelsen som beställde den förra hösten.

Elever och deras anhöriga pekas ut som ansvariga för de flesta av hoten och våldshändelserna mot rektorer. OBS! Genrebild. Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX

Förhoppning om mer stöd

Och Karin Pleijel tror att rektorerna med den nya centrala skolorganisationen kan få bättre stöd i de fall våld eller hot uppstår.

Tidigare låg grundskolan på stadsdelsnämnderna och olika rektorer kunde få olika mycket stöd, enligt Karin Pleijel.

Andelen gymnasierektorer som uppger sig utsatta för hot och våld anges inte separat då antalet rektorer inte är tillräckligt många för att svaren ska kunna redovisas anonymt. Deras svar är därför ihopklumpade med andra personalgrupper.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!