Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Mejlet som avslöjar soldaters mardröm

Plågades under utbildningen. Ett mejl som beskriver hur 208 rekryter blev behandlade under sin grundutbildning vid Livregementets husarer i Karlsborg har föranlett en åtgärdsplan för att missförhållandena inte ska upprepas.
Foto: Löjtnant Marcus Olsson

Drömmen om ett liv som svensk soldat förvandlades till en mardröm. Rekryter på K3 i Karlsborg plågades i timmar med vapenövningar, tvingades springa med stenar och befälen sparkade på dem enligt en anmälan till Försvarsmakten.

- Det här kommer inte att upprepas, säger Dag Lidén, regementschef på K3.

Uppgifterna om vad som egentligen hände Livregementets husarer i Karlsborg i höstas går till en del i sär, då en grupp rekryter, totalt 208 varav 12 kvinnor, ryckte in för att göra GMU, grundläggande militär utbildning.

Det som sedan inträffade har karaktären av en skandal som aldrig borde ha inträffat. Om den saken tycks alla vara överens om.

Den 2 september förra året fick brigadgeneral Stefan J Andersson ett mejl med en detaljerad redogörelse för hur några av som ryckt in på K3 hösten 2013 upplevt att de behandlats.

Det generalen fick veta var att befälen som skulle vägleda rekryterna under deras första tolv veckor agerat på ett sätt som helt strider mot Försvarsmaktens egen värdegrund.

I mejlet skriver en officer till generalen att rekryterna på K3 inte tillåtits äta ordentligt, att de bara fått sova 3-4 timmar under de första två veckorna. I något eller några fall påstods rekryter tvingats ha ta isär och sätta ihop sina vapen i timmar.


Dag Lidén, regementschef på K3.
Foto: - -

Flera skadades

Brigadgeneralen fick också veta detta hur rekryter skadats av övningen. I mejlet stod bland annat:

"Med följden skadade fötter. Läkare har sagt att fettet i hälarna "flutit ut", jag har inte sett liknande! "

I mejlet talas om öppna sår på fingrar, lår och knän.

Av de 208 rekryter som drabbades valde 53 att hoppa av, sju av dem är kvinnor.

Rekryterna ska ha förbjudits att nämna avhopparnas namn och de som bröt på grund av skador benämndes som "gjorda av papper".

"De fick berätta"

Tre dagar senare beordrade brigadgeneralen K3 att utreda vad som hänt.

- Vi sammankallade hela enheten och framlade vad vi uppfattade hade hänt och de fick berätta hur de uppfattade vad som inträffat. Vi talade också med rekryterna som var kvar, säger Dag Lidén.

K3 gjorde granskningen tillsammans med Försvarsmaktens ledarskap- och pedagogikenhet.

- Allt som hade framkommit i mejl kunde inte bekräftas men tillräckligt mycket kunde bekräftas, säger Dag Lidén.

Skadan inte bekräftad

En sak som Dag Lidén inte fått bekräftad är uppgiften att en läkare skulle ha sagt att fett "flutit ut" ur hälar.

- Utredningen kom fram till att delar av mejlet var något överdrivet och kanske ryckt ur sitt sammanhang men oaktat det kunde vi identifiera att det hade förekommit missförhållanden och olämpliga utbildningsmetodiker. Det visade sig också att det fanns tydliga behov att vidta adekvata åtgärder, säger han.

Hur kunde detta hända?

- Det finns många orsaker och flera av dem hänger ihop med varandra. Utbildarna har varit satta under stor press och har i alla stycken inte haft tillräckliga resurser för att klara av att utbilda en så stor mängd rekryter, säger Dag Lidén.

Fick dra igång åtgärdsplan

Men i bakgrunden har det också funnits något annat, att redan tidigt och helt i strid med grundtanken med GMU att "sålla agnarna från vetet".

- Det har funnits en syn på GMU att man kan ha selekterande utbildningsmetoder och att man då använt metoder som inneburit för hög fysisk stegring då man genomfört övningar och då använt en metodik som är opassande, säger Dag Lidén.

När resultatet av utredningen blev klar hamnade den på Försvarsmaktsledningens bord. K3 sattes under lupp och regementet fick dra igång en åtgärdsplan.

Dag Lidén anser i dag att åtgärderna gett resultat.

Av 73 som ryckte in vid senaste GMU har fyra avbrutit.

- Alla har lämnat av medicinska orsaker som kontrollerats av utomstående utom en person som slutade efter att ha kommit in på en utbildning, säger Dag Lidén.

Widman, FP: "Hårresande"

Försvarspolitikern Allan Widman, FP, blir upprörd när GT beskriver vad rekryterna råkat ut för på K3.

- Om det här stämmer så är det ett hårresande utbildningsförlopp som beskrivs, säger han.

- Det kommer naturligtvis negativt påverka våra möjligheter att rekrytera soldater om det här är vad man kan erbjuda.

Utdrag ur mejlet som avslöjade skandalen

GT har fått en kopia av mejlet utlämnat av Försvarsmakten.

I mejlet beskriver en anhörig vad han fått veta om hur befälen agerade.

• Sova minimalt 3-4 timmar/dygn.

• Inte hinna äta.

• Springa på asfalt och kullersten hela dagarna i "90- kängor".

• *Med följden skadade fötter. Läkare har sagt att fettet i hälarna "flutit ut", jag har inte sett liknande! Öppna sår på alla fingrar (vapenrem bär inte Husarer). Öppna sår på lår och knän efter nötning. XXXXX sa "trodde vi skulle få lära oss ta hand om oss, inte tvärt om".

• *Kallar de som bryter (efter skador) att de är "gjorda av papper".

• Tvingar soldater som glömt stänga en benficka springa omkring med en stor sten i fickan med skador som följd.

• Sparka på benen/fötterna(riktiga sparkar) på de som inte står rätt i enskildställning.

• *Ta fram pistol och tömma två magasinet i huvudet på pappfigur från två meter när soldaterna rastar. Springa hela dagar i blöta kängor(inte i fält).