Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Mc-gäng kopplade till Hells Angels kräver skadestånd

Så växer Hells Angels och Bandidos i Sverige.
Klubbarna som vill ha skadestånd har kopplingar till Hells Angels.
Foto: JANNE ÅKESSON/SWEPIX
Mc-klubbarna menar att polisen trakasserat dem.
Foto: PEO MÖLLER / KVP/EXPRESSEN

Fyra mc-klubbar med kopplingar till Hells Angels vill ha skadestånd av staten.

Klubbarna, varav två finns i Västsverige, hävdar att de trakasserats av polis i samband med ingripanden.

”Materialet påvisar direkt systematiska trakasserier och brott mot mänskliga rättigheter”, står det i skadeståndsyrkandet som lämnats in till justitiekanslern.

Skadeståndsyrkandet är inskickat av företrädare för ”Payback Sverige”, som beskriver sig själva som en riksorganisation för bikers. Organisationen har kopplingar till mc-gänget Hells Angels.

Fyra klubbar, även dem med kopplingar till Hells Angels, står bakom ansökan och man kräver 100 000 kronor var i skadestånd av staten.

Två av dem är lokaliserade till de västra delarna av Sverige – Borås respektive Värmland.

I skadeståndsyrkandet har klubbarna samlat ihop en rad händelser i vilka de hävdar att de eller deras medlemmar trakasserats av polis i samband med ingripande.

Händelserna ska företrädesvis ha ägt rum under 2019.

Hävdar trend av polisiära övergrepp

Man menar också att materialet inte är komplett, utan att det i själva verket finns fler händelser som ”ej dokumenterats eller journalförts”.

I yrkandet menar dock klubbarnas juridiska ombud att de ändå kan se ett mönster av förföljelse från polisen:

”Trots att materialet långt ifrån är komplett ens för detta fåtal klubbar är det dock lätt att urskilja ett övergripande mönster av ofredande, förföljelse, diskriminering och rena trakasserier riktade mot klubbarna och dess medlemmar”, står det i yrkandet.

Vill att JK ska öppna ett tillsynsärende

Man hävdar vidare att polisen genom sitt agerande bryter mot en rad olika lagar:

”Materialet påvisar direkt systematiska trakasserier och brott mot mänskliga rättigheter och redovisar därutöver även en rad polisinsatser som riktas mot bikerklubbar alternativt dess enskilda medlemmar, i direkt strid med lag och Europakonventionen/Europadomstolens domar och/eller polinsatser helt i avsaknad av lagstöd”

I skadeståndsyrkandet gör också det juridiska ombudet gällande att justitiekanslern bör öppna ett tillsynsärende mot polisens och andra myndigheters arbete ”mot bikers och bikerklubbar”.