Mastsabotaget kan vara ett stresstest

Under söndagskvällen rasade 200 meter av den 332 meter höga Häglaredsmasten, två kilometer öster om Borås.
Foto: Joakim Eriksson / JOAKIM ERIKSSON
Polisen spärrade av platsen.
Foto: Henrik Åslund / Hs-Foto / HENRIK ÅSLUND/HS-FOTO

Sabotaget mot Häglaredsmasten kan vara ett stresstest, initierat av främmande makt.

Det säger Jan Johansson, utredningsbefäl vid polisen i Borås, till Aftonbladet.

– Det skulle kunna vara något internationellt, att de vill pröva vad som händer om man slår ut en sådan här mast, säger Johansson till tidningen.

Under söndagskvällen rasade 200 meter av den 332 meter höga Häglaredsmasten, två kilometer öster om Borås.

Polisen ville på måndagen inte gå ut med några detaljer kring hur masten fällts, men brottsrubriceringen är sabotage och både Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd för beredskap (MSB) hålls informerade.

En teknisk undersökning ägde rum under måndagen och polisen meddelar att de är säkra på att det handlar om ett medvetet sabotage. Under måndagen kunde vi berätta att misstankarna om sabotage stärktes under dagen efter nya fynd från platsen.

– Masten är fälld medvetet, det har varit spekulationer om flygplan och att det skulle vara någon olycka men det är helt klart uppenbart att masten är saboterad och fälld, säger Jan Johansson, utredningsbefäl vid polisen i Borås, till P4 Sjuhärad.

Polisen utesluter därmed att haveriet orsakats av bristningar i metallen eller motsvarande.

Främmande makt kan ligga bakom

Och i en intervju med Aftonbladet, säger alltså Jan Johansson att ett av spåren man följer är att sabotaget skulle kunna ha utförts av främmande makt.

Syftet med stresstest – om det visar sig vara det som ligger bakom mastraset – kan vara att pröva det svenska totalförsvarets förmåga.

Säkerhetspolisen arbetar för närvarande inte aktivt med ärendet - det är fortfarande en fråga för den öppna polisen - men man följer utvecklingen.

- Det kan ju falla sådana här händelser på vårt ansvar, om det är en gärning som är riktad mot viktiga samhällsfunktioner, säger Michael Gunnarsson, vakthavande befäl vid Säpo.

-  Men utredningen ligger fortfarande hos polismyndigheten. Vi håller oss informerade,

Häglaredsmasten är en tv- och radiomast och klassad som civilt skyddsobjekt. Det innebär att den betraktas som en samhällsviktig byggnad med förhöjt skyddsbehov mot sabotage, terroristbrott, spioneri och röjande av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret.

– Det slog ju ut viktiga samhällsfunktioner, som möjligheten att sända ut viktigt meddelande till allmänheten. Om en samhällsfarlig händelse inträffat, ett gasutsläpp eller någon olycka, så hade det inte kommit fram till allmänheten. Samtidigt kunde också polis och ambulans ha slagits ut, säger Jan Johansson till Aftonbladet.

Tv- och radiosändingar utslagna

Radio och tv når i nuläget inte ut till många hushåll i närheten av masten. Teracom, som driver Häglaredsmasten, kunde på måndagskvällen inte svara på när sändningarna återigen når ut till alla boende.

– Området kring masten är avspärrat, eftersom det finns en fortsatt rasrisk, och det har försvårat vårt arbete. I morgon kommer vi att skicka upp en helikopter för att göra en bedömning av skadornas omfattning. Den kommer även utföra visst reparationsarbete, säger Åsa Ragnar, kommunikationsdirektör på Teracom.

Teracoms förhoppning är att samtliga hushåll ska kunna nås av tv- och radiosändningar någon gång under tisdagen.