Massflykten från sjukhuset: 25 barnmorskor har slutat

Bara sedan årsskiftet har 25 barnmorskor lämnat Östra sjukhuset i Göteborg – delvis till följd av en ohållbar arbetsmiljö.
Carina Deréus, är barnmorska på Östra och huvudskyddsombud.
Foto: Vårdförbundet
Förlossningen på Östra sjukhuset i Göteborg.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Bara sedan årsskiftet har 25 barnmorskor lämnat Östra sjukhuset i Göteborg – delvis till följd av en ohållbar arbetsmiljö.

Nu vill sjukhuset anställa 30 sjuksköterskor som ska arbeta med eftervården på BB. 

– Vi barnmorskor kommer få ökad arbetsbelastning, säger Carina Deréus, barnmorska på Östra och huvudskyddsombud. 

Också på NÄL i Trollhättan finns en oro sedan åtta undersköterskor varslats från och med årsskiftet. 

Nu fortsätter GT:s granskning av krislarmen inom vården i Västsverige. 

Det har varit svarta rubriker om förlossningsavdelningen på Östra sjukhuset i Göteborg de senaste åren.

I somras kom informationen att 25 barnmorskor lämnat förlossningsavdelningen – bara sedan årsskiftet.

Det är ungefär tio procent av personalstyrkan och Vårdförbundet menar att det delvis beror på en ohållbar arbetsmiljö. 

– Det är i runda slängar, det kommer och går personal. Vissa byter inom organisationen och vissa väljer att söka sig i från SU (Sahlgrenska universitetssjukhuset), säger Carina Deréus, barnmorska på Östra och huvudskyddsombud. 

Barnmorskan: ”Vi är hårt pressade” 

Östra sjukhuset har nu annonser ute för att anställa sjuksköterskor till BB, vilket Carina Deréus inte tycker är någon bra idé. Hon vill att de tilldelade pengarna ska gå till barnmorskor.

– Vi är inte överens i den frågan, Vårdförbundet och arbetsgivaren. Vi vill ju se att man anställer barnmorskor som lösningen på arbetsmiljöproblemen. Ska de anställa 30 sjuksköterskor så innebär ju det att det behövs 30 barnmorskor.

Du jobbar på Östra själv, hur skulle du säga att det ser ut för er i dag?

– Det är ett högt arbetstempo, hög arbetsbelastning, vi är hårt pressade. Våra rum räcker inte till att ta hand om flödet av kvinnor som föder barn. Vi behöver vara fler. Det är inte bara sommaren som det är ansträngt, det är året om. 

Med fler menar Carina Deréus fler barnmorskor på sjukhuset, att ta in sjuksköterskor att arbeta med eftervården på BB tror hon ger mer arbetsbelastning till de redan pressade barnmorskorna.

– Det blir inte samma vård, sjuksköterskorna är jätteduktiga men de ska vara där de kan använda sin kompetens fullt ut. Arbetsbelastningen på barnmorskorna kommer att öka om vi har kolleger som är sjuksköterskor, vi har ändå 1,5 års utbildning plus en egen legitimation. Det är inget man lär sig på en snabbkurs, säger hon.


LÄS MER: Undersköterskorna My och Idas krislarm

Facket: Vården riskerar att bli ojämlik

Hon tycker också att vården kommer att bli mer ojämlik då den sker av den som i så fall är i tjänst och att eventuella komplikationer kan vara svårare att diagnostisera. 

– Vi behöver barnmorskor för att nyförlösta kvinnor ska få den vård de har rätt till. Det kommer inte bli någon jämlik vård utan det kommer bli det som finns tillgängligt den dagen och vi barnmorskor kommer få ökad arbetsbelastning, säger Carina Deréus. 

Som det ser ut i dag menar Deréus att många av kollegerna vänder in och ut på sig själva för att kvinnorna som föder barn ska få det så bra som möjligt. 

– Många stannar ju för att det är jätteroligt, att föda barn är något som man ofta inte gör så många gånger i livet och vi vill ju att det ska bli så bra som möjligt.  

Nils Crona är verksamhetschef på Östra sjukhuset, han delar inte alls Carina Deréus bild av verksamheten. 

– Den är utmärkt. Vi har en verksamhet med hög medicinsk kvalitet också i ett internationellt perspektiv. Vi ligger klart över genomsnittet på frågor som mäts varje månad om vad våra patienter tycker. Det är förlossningsupplevelser, amningsinstruktioner etcetera. Men vi har våra utmaningar med ökande förlossningsantal, säger han. 

Nils Crona, verksamhetschef för obstetrik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Foto: Privat

LÄS MER: Väntetiderna på akuten är längst i Västsverige 


Ska ha hand om eftervård

Vad gäller barnmorskorna som sagt upp sig menar han att det inte är någon hög omsättning av personal.

– Vi har 240 barnmorskor och 160 undersköterskor så det är en personalomsättning på åtta procent. 

När det gäller att anställa sjuksköterskor till BB säger Nils Crona att det är ett beprövat koncept på andra sjukhus i landet, där han menar att resultaten varit goda. Och att det främst gäller eftervård där det krävts ett kirurgiskt ingrepp, som kejsarsnitt.

– På förlossningen är en självklarhet att vi har barnmorskor, läkare och undersköterskor som jobbar i team. När det eller BB-vården så är vi ganska sent ute. Alla de andra tre kvinnoklinikerna i VG-regionen har sedan länge sjuksköterskor på BB. De har god erfarenhet av det, de har bättre patientnöjdhet på BB än vad vi har, säger han och fortsätter:

– Det är två komponenter, ungefär 20 procent av våra förlossningar är kejsarsnitt och nästan en fjärdedel av vårddagarna ägnas åt kejsarsnittspatienter. Att ta hand om den förlösta kvinnan, instruera om amning och så är barnmorskorna bäst på. Men att ta hand om eftervården för den kirurgiska operationen är sjuksköterskorna duktiga på det.

Carina och Vårdförbundet menar ju att om ni vill anställa 30 sjuksköterskor så behövs det egentligen 30 extra barnmorskor på BB. Och att det finns risk att vården blir ojämlik då sjuksköterskor inte har barnmorskornas kompetens att kanske upptäcka komplikationer. Vad säger du om det?

– Det kan man alltid säga, skulle vi bara följa vår budget kunde vi vara 30 färre, vi klarar inte riktigt vår ekonomi. Självklart ska vi ha barnmorskor på BB också – den delen av eftervården som har att göra med barnmorskans kompetens. Erfarenheterna från andra kliniker är inte de farhågorna som Carina uttrycker. 


LÄS MER: Ambulanserna höll inte tiden – ska ändå spara pengar 


Undersköterskor försvinner på NÄL

Problemen på barnmorskeavdelningen finns på flera håll i Västsverige. 

På Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan har de anställda på förlossningen nyligen fått beskedet att åtta undersköterskor försvinner från årsskiftet.

– Det här känns jättejobbigt. Anledningen att jag tog tjänsten var för avdelningen jobbar med parvård – alltså att man jobbar i team med en barnmorska och en undersköterska. Så kommer det inte bli nu, säger Emma Gasslander, barnmorska på sjukhuset. 

Emma Gasslander har jobbat på förlossningskliniken i nästan elva år och kommer få jobba kvar efter årsskiftet. Hon ser risker med att kolleger nu omplaceras och har själv funderat på att lämna. 

– Det är flera stycken som funderat på om de ska stanna kvar eller inte. Vi behöver undersköterskorna för att kunna göra vårt jobb, säger hon.

Emma Gasslander, barnmorska på NÄL i Trollhättan.
Foto: Johanna Waak
Norra Älvsborgs länssjukhus utanför Trollhättan-
Foto: LENNART REHNMAN

Men det är inte bara besparingarna som gör att undersköterskorna måste förflyttas. Det är också färre barn som föds i Sverige.

– Det är svårt med just förlossningsvården, vissa dagar kan det födas tre barn och vissa dagar kan det födas 18 barn. Vi är medvetna om att arbetsbelastningen för förlossningspersonalen är hög, har Niklas Claesson, kommunikationschef på NU-sjukvården tidigare sagt. 

Han menar dock att ingen fast anställd undersköterska kommer att bli uppsagda. 

– Vi är i behov av vårdutbildade, vi kommer inte sätta kompetenta medarbetare på gatan. Det närmsta året kommer vi får mer pengar, men vi har också mindre intäkter. Och det finns ett mål att minska antalet anställda, men vi kommer inte säga upp någon fastanställd. säger han. 

Försenade och uteblivna leveranser av sjukvårdsmaterial har orsakat stora problem på flera sjukhus som nu befinner sig i stabsläge.

LÄS ALLA DELAR I GT:s GRANSKNING OM VÅRDLARMEN I VÄSTSVERIGE 

GT granskar vårdkrisen i Västsverige

GT har sedan i tisdags granskat krislarmen inifrån vården i Västsverige. Undersköterskor som larmar om ohållbara arbetsförhållanden, ambulanser som inte klarar av att hålla akuttiderna och barnmorskor som tvingas säga upp sig.  

Du hittar alla delar i granskningen på GT.se.