Man nära att dö på operationsbordet

Mannen opererades på centralsjukhuset i Karlstad.
Foto: Ylwa Svensson

Den 67-årige mannen opererades misstänkt för njurbäckscancer.

Efter operationen svävade mannen i livsfara och senare kom beskedet - han hade inte någon cancertumör.

I våras opererades den 67-årige mannen vid Centralsjukhuset i Karlstad, då de misstänkte att han hade njurbäckencancer. Efteråt fick han svåra smärtor och magen svällde upp. Efter några dagar konstaterade läkarna att han hade ett hål i tarmen som uppstod under operationen. Enligt läkarna ska det röra sig om ett misstag. 67-åringens tillstånd var mycket kritiskt, och han opererades igen.


Kritiskt tillstånd

Efter den andra operationen vistades han flera veckor på intensivvårdsavdelningen. Mannen drabbades då av flera infektioner och komplikationer, och vid ett tillfälle ringer avdelningen till mannens anhöriga och ber dem att komma in, eftersom hans tillstånd är så pass kritiskt att de inte vet om han kommer att överleva.

Efter en lång sjukhusvistelse med efterföljande rehabiliteringstid fick 67-åringen ett besked - han hade aldrig någon cancertumör i njurbäckenet.

En anhörig har nu gjort en anmälan om fel i vården, efter incidenten.