Man frias från våldtäkt – kan ha sovit

Så ser lagen kring våldtäkt ut i Sverige.
Enligt Hovrätten går det inte att fastställa att mannen varit medveten om sina handlingar.
Foto: Hovrätten för Västra Sverige

En västsvensk man i 20-årsåldern frias från våldtäkt även i hovrätten – med anledningen att han kan ha sovit när övergreppet begicks. 

Enligt hovrätten går det inte att utesluta att mannen lider av så kallad sexsomni, där sexuella handlingar utförs i sömnen.

Hovrätten har därför beslutat att fria mannen, eftersom att de menar att det inte går att fastställa att mannen var medveten om vad han gjorde.

Enligt kvinnan som anmälde mannen har hon vaknat mitt i natten av att han fört upp sina fingrar i hennes underliv, vilket är jämförbart med samlag. Tidigare under natten ska han även ha rört hennes kropp och hår. 

Hovrätten tror på hennes berättelse, som får starkt stöd av vad vittnena berättat. Men trots att de finner att gärningen är bevisad följer de tingsrättens beslut och friar honom från våldtäkten. Detta eftersom att de menar att det inte är orimligt att mannen begick övergreppet när han sov.

Utreds för sömnstörning

I domstol har mannen framfört att han lider av en sömstörning och vittnen har berättat att han tidigare gått i sömnen. Ett skäl till att han frikänns är ett sakkunnigutlåtande som belyser sömnstörningen parasomni, där hjärnan befinner sig delvis i sömn och delvis i vakenhet.

I domen fastlås det att det finns faktorer som talar för att mannen kan lida av detta, såsom bland annat ärftlighet, tidigare sömngångsbeteenden och livliga rörelser under sömnen. Han har även uppgett att han påbörjat en utredning avseende sömnstörning på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Så kallad sexsomni är en variant av denna sömnstörning och då kan individen utföra sexuella handlingar i sömnen. Slutsatsen i sakkunnigutlåtandet var att det finns otillräcklig evidens för sexsomni, men trots det menar hovrätten att det inte går att utesluta att det är det som har skett i det här fallet.

Uppfattade honom som vaken

Den unge mannen valde att gå och lägga sig i samma säng som kvinnan, utan att fråga henne hur hon kände inför det och trots att han hade till gång till egen säng. Enligt mannen själv tänkte han att de kunde dela säng eftersom att de var kompisar och att han visste att hon hade kille och att det inte skulle hända något.  

Mannen menar att han inte minns något av händelsen förrän han väckts av att kvinnan försökt putta bort honom och upprört frågat ”Vad håller du på med?”. Mannen beskriver uppvaknandet som ”chockartat”.

Kvinnans uppfattning var att mannen var vaken och att han andades på ett sätt som man inte gör i sömnen. Hon har även uppgett att hon såg hans mobilskärm lysa upp vid något tillfälle, vilket hon tolkade som att han tittade på telefonens klocka och hon ska även ha hört mannen dricka vatten. Enligt hovrätten är dessa uppgifter dock osäkra och de menar att det är oklart om agerandet skulle vara oförenligt med parasomni.

Tingsrätten och hovrätten bedömer därmed att det finns rimliga tvivel om att mannen begick gärningen med uppsåt.


Följ senaste nytt i Expressen TV – vi sänder direkt mellan 07 och 23 varje vardag och mellan 11 och 20 på helger.