Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Man flyttade in med sin flickvän – dömdes

Mannen dömdes för folkbokföringsbrott efter flytten till flickvännens lägenhet.
Foto: HENRIK JANSSON
Mannen flyttade in hos sin flickvän utan att anmäla adressändringen till Skatteverket.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

En man i 25-årsåldern flyttade hem till sin flickvän men ändrade aldrig sin folkbokföringsadress.

Hovrätten dömde honom att betala omkring 35 000 kronor i dagsböter och nu ska fallet prövas i Högsta domstolen.

Enligt lagen ska man vara folkbokförd på den adress där man ”regelmässigt tillbringar sin dygnsvila”. Den som bryter mot det kan, sedan en lagändring för tre år sedan, straffas med böter eller i värsta fall fängelse.

Det rubriceras som folkbokföringsbrott, och enligt hovrätten i Västra Sverige var det precis vad en man från Göteborg gjorde sig skyldig till när han i maj förra året flyttade in hos sin flickvän utan att anmäla saken till Skatteverket.

Tingsrätten friade mannen från brottsmisstankarna, eftersom man godtog mannens förklaring om att det inte rörde sig om en permanent flytt. I stället ska avsikten ha varit att ”provbo” tillsammans med flickvännen. Och provbo får man göra under en begränsad tid.

Dömdes till dagböter

Tingsrätten hänvisar till paragraf åtta i Folkbokföringslagen:

”Om en person under en på förhand bestämd tid av högst ett år regelmassigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där han eller hon har sin egentliga hemvist, anses detta inte leda till andrad bosättning.”

Att mannen endast hunnit provbo tillsammans med flickvännen under en månads tid talade, enligt tingsrätten, till mannens fördel. Likaså att han flyttade in till hennes bostad, i stället för att de flyttade till en ny gemensam bostad. 

Åklagaren överklagade tingsrättens dom till hovrätten, som i sin tur gick på åklagarens linje. 

”Även om han uppgett att han endast skulle ”provbo” hos flickvännen har det inte varit fråga om en sådan på förhand bestämd tid om högst ett år”, skriver hovrätten i sin dom.

HD tar upp fallet

Påföljden blev dagsböter om totalt drygt 35 000 kronor. Eftersom mannen dömdes for ett brott som har fängelse i straffskalan ska han även betala en avgift till brottsofferfonden.

Mannen överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen, som nu har meddelat prövningstillstånd. Ett sådant meddelas om det är ”av vikt för ledning av rättstillämpningen” eller om det finns ”synnerliga skäl till sådan prövning”.

Skälen kan vara att det finns grund för resning, att så kallad domvilla förekommit eller för att målets utgång i hovrätten ”uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.”

Så många brott anmäldes i Sverige 2020

Brottsstatistik 2020 från Brottsförebyggande rådet (Brå)