Mamman Zanas vrede – efter rektorns lagbrott

Rektorn Olof Stigert anställde sju nära släktingar vid Gamlestadsskolan i Göteborg.
”Hade jag gjort så på mitt jobb på Volvo hade jag rykt direkt. Det hade blivit skandal. Där bygger vi ändå bilar, inte människor. Men han får nytt jobb”, säger Zana Bogunovic om att rektorn Olof Stigert får en ny rektorstjänst.
Foto: Privat
Gamlestadsskolan i Göteborg.
Foto: Wikipedia

Efter att ha anställt flera släktingar vid den egna skolan tvingas Gamlestadsskolans rektor Olof Stigert lämna – för en ny rektorstjänst.

Det kunde GT avslöja häromveckan.

Samtidigt riktar nu Skolinspektionen kritik mot både Gamlestadsskolan och Olof Stigert i ett ärende rörande påstådda kränkningar av en elev.

– Hade jag gjort så på mitt jobb på Volvo hade jag rykt direkt. Det hade blivit skandal. Där bygger vi ändå bilar, inte människor. Men han får nytt jobb, säger elevens mamma Zana Bogunovic.

Skolinspektionens kritik kommer bara några dagar efter att det står klart att Gamlestadsskolans rektor Olof Stigert tvingas lämna sin post. Det sker efter GT:s och kommunens egen granskning under hösten som visat att Stigert vid minst sju tillfällen gjort sig skyldig till jäv då han anställt nära släktingar vid skolan. 

Nu klandras rektorn och skolan på nytt. Denna gång av Skolinspektionen som menar att Olof Stigert brutit i sin anmälningsskyldighet, den skyldighet som all skolpersonal har enligt skollagen att anmäla uppgifter om påstådda kränkningar.

Anmälan: Barn utsatt för flera kränkningar

Det är en av föräldrarna på skolan, Zana Bogunovic, som anmält att hennes barn blivit utsatt för flera fall av kränkningar av personal på skolan. 

En del händelser har inte alls anmälts, visar Skolinspektionens granskning. Andra händelser har anmälts alldeles för sent. 

Gamlestadsskolan och huvudmannen Göteborgs kommun kritiseras också för brister i utredningen av uppgifterna.

– I det här ärendet har inte alla händelser anmälts. Och det är jättetråkigt, säger Stefan Gustafsson, utbildningschef vid Grundskoleförvaltningen i Göteborg.

Mamma Zana: ”Känns orimligt”

Elevens mamma Zana Bogunovic är mycket kritisk till hur skolan agerat. Och tycker det är märkligt hur rektorn nu för andra gången på sju år tvingas bort från sin rektorstjänst – men samtidigt erbjuds en ny tjänst som rektor vid en annan kommunal skola. 

– Att han ska få ett nytt jobb ännu en gång känns orimligt, säger Zana Bogunovic. 

– Det känns som att han bara kan fortsätta. Det är jättebra för honom. Kör jag för fort tre gånger blir jag av med körkortet.

Hon är själv montör på Volvo och menar att hon och rektorn lever i helt olika världar. 

– Hade jag gjort så på mitt jobb på Volvo hade jag rykt direkt. Det hade blivit skandal. Och de hade grillat mig. Där bygger vi ändå bilar, inte människor. Men han får nytt jobb.

Gamlestadsskolans rektor Olof Stigert.
Foto: PER WAHLBERG/IBL

Bröt mot lagen sju gånger – får nytt jobb

År 2012 tvingades Olof Stigert bort som rektor vid Svenska balettskolan efter att Skolinspektionen riktat kritik mot skolan för hur elever behandlades på skolan. Uppgifter om bland annat pennalism omskrevs i flera medier, däribland i GT. 

Under hösten har GT avslöjat hur Olof Stigert vid sin nya anställning som rektor på Gamlestadsskolan anställt flera nära släktingar och även löneförhandlat med släktingar. Stadens egen utredning konstaterade häromveckan att han vid minst sju tillfällen gjort sig skyldig till jäv vid anställning av släktingarna.

Nu upprepas historien: Olof Stigert får lämna sin rektorstjänst, men ska också få en ny tjänst som rektor på en annan skola. 

 – Vi måste bryta jävssituationen på skolan, har HR-chefen vid Grundskoleförvaltningen, Kristin Perem, sagt.

GT har sökt Olof Stigert sedan slutet av förra veckan, men han har inte återkommit. Han har också tidigare avböjt att kommentera kommunens jävsutredning trots upprepade frågor om den. 

Kristin Perem, HR-chef vid Grundskoleförvaltningen.
Foto: Göteborgs stad

Har skyldighet att utreda skyndsamt

Även den nya kritiken från Skolinspektionen är lagreglerad.

Enligt skollagen har skolpersonal och rektor en skyldighet att ”skyndsamt utreda” uppgifter om kränkningar mot elever på skolan. 

”Sammantaget bedömer Skolinspektionen att rektorn brustit i sin anmälningsskyldighet”, konstaterar myndigheten i beslutet. 

Vad gäller kränkningarna som sådana går det inte, enligt Skolinspektionen, att konstatera att några kränkningar ägt rum. Dels skiljer sig redogörelserna åt mellan elev och personal, dels saknas annan dokumentation som skulle kunna visa vad som skett.

I fallet med jäv vid anställningar fanns också stora brister i dokumentation och GT:s granskning visade att flera av anställningarna aldrig hade utannonserats som de skulle. 

Men Stefan Gustafsson, utbildningschef vid Grundskoleförvaltningen, tycker inte att Gamlestadsskolan utmärkt sig som någon ”rörig organisation”, med brister i rutiner eller dokumentation.

– Den uppfattningen har inte jag. Nej, det tror jag inte, säger Stefan Gustafsson. 

Nu har Gamlestadsskolan till den 31 januari på sig att redovisa vilka åtgärder de ska ta för att komma till rätta med problemen.

– Vi brukar sätta oss och läsa, tolka och förstå de här besluten och skälen till varför de kommer fram till den bedömningen, säger Stefan Gustafsson.

Får kollegernas stöd

Samtidigt har Olof Stigerts kolleger ställt upp för honom. I ett öppet brev protesterar kollegerna mot att behöva byta rektor, de tycker också att de fått för lite möjligheter att påverka beslutet. 

”Vi är förtvivlade, oroliga, arga och besvikna”, skriver personalen i det öppna brevet och menar att de inte känner igen sig i bilden av skolan. 

– Olof har drivit en fantastisk skolutveckling. Det var en hel del oreda då han kom in och personalen kände att äntligen var det någon som drog detta åt rätt håll, sa läraren Malin Petersén-Karlsson apropå det öppna brevet i förra veckan.