Sköterskor tvingas jobba 17-timmarspass

tungt jobb. Sjuksköterskan Sofia Persson menar att sjukhusledningen känt till hålen i sommarschemat länge - utan att vidta åtgärder. Foto: Lennart Rehnman
Foto: Lennart Rehnman

BORÅS. Personalbristen på Södra Älvsborgs Sjukhus tvingar sjuksköterskor att arbeta 17-timmarspass.

Personalen är utmattad och varnar nu för patienternas säkerhet.

- Vården påverkas utan tvekan. Risken är stor att man gör fel när man är slutkörd, säger sjuksköterskan Sofia Persson, 41.

En sjuksköterska på strokeavdelningen R 65 på Södra Älvsborgs Sjukhus (Säs) stämplar in 06.45 på morgonen. Ett dubbelpass väntar. Vid niotiden på kvällen går larmet - en patient har fått stroke. I det läget är varje sekund viktig - tio miljoner hjärnceller dör varje minut.

Medicin måste ges omedelbart och doseras noggrant. Sjuksköterskan som börjat jobba 14 timmar tidigare känner sig för trött och ofokuserad för att göra det ensam och blir tvungen att springa och hämta en kollega som assisterar. Det tar tid.

Beskrivningen kommer från sköterskor på Södra Älvsborgs Sjukhus som nu larmar om de pressade förhållandena som innebär att personalen får allt mindre tid för patienterna.

- Vården påverkas utan tvekan. Ibland kommer patienter inte upp ur sängen och får ny blöja förrän klockan 12 på dagen. Det händer att vi inte hinner ge den träning och rehabilitering patienter ska ha. Ibland får sjuka som behöver vila sitta uppe för att vi inte hinner hjälpa dem till sängs, berättar Sofia Persson, 41, sjuksköterska på strokeavdelningen.

Personalbrist redan i vår

På hennes avdelning kämpade man med personalbrist redan under våren. När sommarschemat kom i maj saknades personal till 26 arbetspass på avdelningen. Sjukhus- ledningen vädjade till ordinarie sjuksköterskor att ta extra pass och lockade med övertidsersättning på 240 procent av lönen.

- Men kostnaden för oss skulle vara ännu högre i form av förlorad fritid och sämre hälsa. Därför var det svårt att få frivilliga, förklarar Sofia Persson.

Arbetar dubbla pass

Många luckor i schemat förblev tomma och den 13 juni slutade det med att tre sjuksköterskor beordrades att arbeta dubbla pass - en arbetsdag på 17 timmar. I likhet med polisen har vården rätt att tvinga personal att jobba, men bara i nödfall.

- Pressen på oss är stor. Det känns som att det är personalens uppgift att lösa problemet. När vi såg luckorna i sommarschemat och frågade vad som hände om de inte fylldes frivilligt fick vi i princip svaret att då beordras vi in att jobba. Vi orkar eller hinner inte med privatlivet. När man är ledig sitter man hemma och har ont i magen för man vet inte när telefonen ska ringa, säger Sofia Persson

Sjukskrivs av pressen

För en vecka sedan sjukskrevs tre sjuksköterskor på strokeavdelningen, två på grund av arbetssituationen. Därmed uppstod ytterligare 57 arbetspass som behöver fyllas.

Sofia Persson kände att situationen var ohållbar att skrev ett öppet brev till styrelsen och sjukhusledningen. Alla 14 sjuksköterskor på avdelningen skrev under. I brevet kritiseras den pressade arbetsmiljön och ledningens sätt att hantera situationen.

- När man jobbar 17 timmar i sträck blir man slutkörd, man tänker trögt och får längre reaktionstid. Rädslan för att göra fel på grund av utmattning är stor. Personal har gråtit på jobbet.

Efter att hennes brev uppmärksammats i lokala medier agerade sjukhusledningen i måndags. Lösningen: dra ner antalet avdelningsplatser från 24 till 18. Sommarschemat ska också ses över.

- Positivt att någon äntligen hör oss, nu avlastas personalen. Jobbigt bara för patienterna som tvingas flytta till andra avdelningar, säger Sofia Persson.

Dålig dialog

Men personalproblemen är långt ifrån lösta. På strokeavdelningen ska det finnas fyra sjuksköterskor men på tisdagen arbetade bara tre.

- Säs är egentligen en bra arbetsplats men detta är beklämmande. Det finns ingen dialog mellan ledning och personal. När ska vi få ge den goda vård vi är utbildade till och som vi vill ge? När ska detta få ett slut? undrar Sofia Persson.


Henrik Jansson

henrik.jansson@gt.se