Sjukhusen överfulla  – väst värst drabbat

RÄKNAR MED 54 NYA VÅRDPLATSER. SU:s chefsläkare Mats Tullberg hoppas att de ska vara i gång i början på 2014. - Överbeläggningen beror i hög grad på en ökad inflyttning till Göteborg, säger han.
Foto: Anders Ylander

GÖTEBORG. 600 platser saknas varje dag i den svenska sjukhusvården.

Överbeläggningen på sjukhusen i Västsverige är bland de värsta i landet, visar en sammanställning som Dagens Samhälle gjort.

- Det är inte så konstigt. Vården har slimmats och nu råder det brist på kompetent personal, säger Marita Tenggren, ordförande i Vårdförbundet Västra Götaland.

Det är Dagens Samhälle som sammanställt överbeläggningarna på sjukhusen under september i år. Då tog svenska sjukhus varje dag emot 430 patienter som de inte hade plats för.

En del av dem hamnade i korridorer eller i rum som inte var avsedda för vård.

Platsbristen en dödsfara

Varje år dör också ett antal svårt sjuka eftersom de inte får plats i sjukvården.

På tio år har antalet vårdplatser i Sverige minskat med tretusen.

- Man har slimmat ner sjukvårdsorganisationerna efter kvot och budget. Fast nu tror jag att politikerna förstått att det är fel väg att gå. Och då finns det inte personal så det räcker. Vi varnade redan 2009-2010 för att den här situationen skulle uppstå, säger Marita Tenggren.

50 miljoner satsas

I Göteborg har Sahlgrenska universitetssjukhuset (Sahlgrenska, Östra och Mölndal) fått 50 miljoner extra för att skaka fram ett 50-tal nya vårdplatser.

Chefsläkaren på Sahlgrenska Mats Tullberg välkomnar satsningen och berättar att merparten av de nya vårdplatserna hamnar inom internmedicin och geriatrik. Men även barnsjukvården och psykiatrin får fler platser.

- Det ser ut att bli 54 nya vårdplatser. Fördelningen baseras på vår egen analys av var överbeläggningen varit värst under större delen av 2013.

Nya anställningar

Nu iordningställs nya lokaler och personal rekryteras för att bemanna de nya vårdplatserna. Sahlgrenska räknar med att de nya kan öppna efter årsskiftet.

Vad beror överbeläggningen på? Har det skurits för hårt tidigare?

- Behoven har ändrats. Vi har ju ett växande befolkningsunderlag och belastningen på slutenvården har ökat. Samtidigt har vi arbetat med att ta hand om patienter på ett smartare sätt. Ofta försöker man undvika slutenvård genom att förkorta vårdtiden eftersom det finns risker med att ligga på sjukhus i onödan. Men vi behöver ett tillskott. Det går inte att minska överbeläggningarna genom att enbart arbeta smart.

"Långsiktigt"

Går det någonsin att helt bygga bort överbeläggningar på sjukhus?

- Vi måste ha en sådan målsättning men det är ett långsiktigt arbete. Vi löser inte detta på en gång. Vi måste fördjupa oss i problematiken eftersom vi vill att varje patient ska ligga på rätt vårdplats, och att de vårdplatser vi använder är riktiga vårdplatser.

Är tveksam

Men vårdförbundets ordförande i Västra Götaland Marita Tenggren tror inte på att det kommer så många nya vårdplatser som det talas om redan vid årsskiftet.

- Nej, det saknas personal. Det finns fortfarande delar av avdelningar inom både NU-sjukvården (Norra Älvsborgs sjukhus (NÄL), Uddevalla sjukhus, Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus och Strömstads sjukhus) och på Sahlgrenska som inte är i gång efter sommarstängningen.

De mest överbelagda sjukhusen i Västsverige

ÖB-kvot (överbeläggning/100 disponibla vårdplatser)

Antal överbeläggningar i september i år

Antal utlokaliserade patienter i september i år

Västra Götaland

NU-sjukvården 4,3 798 305

Kungälvs sjukhus 3,7 185 177

Sahlgrenska SU 3,4 1 544 28

Skaraborgs sjukhus 3,2 508 314

Alingsås lasarett 1,5 48 18

Södra Älvsborgs sjukhus 1,3 181 201

Halland

Hallands sjukhus 4,9 1 079 233

Kungsbacka sjukhus 0,2 1 0

Värmland

Sjukhuset i Arvika 2,2 52 188

Torsby sjukhus 0,7 17 0

Centralsjukhuset i Karlstad 0,5 63 66

Jönköping

Länssjukhuset Ryhov 2,4 303 24

Värnamo sjukhus 1,4 73 5

Höglandssjukhuset i Eksjö 1,0 69 77

(Källa: Dagens Samhälle. Siffrorna gäller enbart den somatiska vården, psykvården är inte inräknad)

3 000 vårdplatser har försvunnit på 10 år

På tio år mellan 2002 och 2012 har antalet vårdplatser i Sverige minskat med 3 000 från 27 900 till 24 900. (Källa: Socialstyrelsen och SKL)