Ambulanspersonal missade hjärtattack

Sahlgrenska universitetssjukhuset har gjort en Lex Mariaanmälan på grund av den felaktiga EKG-analys som gav patienten bestående hjärtsvikt.
Foto: Ingrid Norrman
Vid en EKG-undersökning fästs elektroder i form av små plattor på bröstkorg, handleder och vrister. Elektroderna kopplas till en EKG-apparat och undersökningsresultatet registreras i en dator. Bilden är fotograferad vid ett tidigare tillfälle.
Foto: Thomas Kienzle

En person som haft bröstsmärtor till och från i flera månader ringde efter ambulans när smärtorna inte gick över. Ambulansmännen tog ett EKG, men såg inget konstigt så den sjuke valde att stanna hemma. I efterhand visade det sig att ambulansmännen misstolkat EKG. Patienten hade en akut hjärtattack.

Patienten fick en bestående hjärtsvikt på grund av det inträffade och Sahlgrenska sjukhuset har nu Lex Maria-anmält det inträffade.

Det var i slutet av januari som patienten första gången ringde efter ambulans. Personen hade då haft bröstsmärtor till och från i flera månader.

Den här dagen hade hen lagt sig när smärtorna kom, men efter 40 minuter i vila hade de fortfarande inte gett med sig så då ringde hen efter ambulans.

Misstolkade EKG

När ambulansen dök upp hade smärtorna gått över, men ambulansmännen tog ändå ett EKG. Det tolkades som utan förändringar vilket gjorde att patienten efter diskussion med ambulanspersonalen valde att stanna hemma för att istället uppsöka sin vårdcentral dagen därpå beroende på hur hen kände sig.

Men nästa dag fick personen åter bröstsmärtor som inte gav med sig och kallade på ambulans igen. Den här gången noterade däremot ambulanspersonalen tydliga förändringar på hjärtat, patienten togs till sjukhus där man konstaterade en akut hjärtinfarkt.

Bestående hjärtsvikt

Patenten genomgick en ballongsprängning, men fick nedsatt funktion av vänster kammare och en bestående hjärtsvikt av det inträffade.

När sjukhuset granskade det EKG som ambulanspersonalen gjorde vid sitt första besök hos patienten upptäckte man att det fanns förändringar på hjärtat redan vid detta tillfälle och att patienten redan då hade en akut hjärtinfarkt.

Allvarlig vårdskada

– Patientens hjärtskada hade sannolikt kunnat minskas om hen kommit till sjukhus redan vid det första ambulansbesöket, skriver chefläkaren vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Sjukhuset har nu Lex Maria-anmält den missade EKG-analysen som orsakade patientens allvarliga vårdskada.

GT skriver regelbundet om missar i vården genom LexGT.

Senaste händelsen GT skrev om var den ödesdigra missen på Skaraborgs sjukhus där den 32-åriga småbarnsmamman dog.