Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Viktig konferens om våld i Göteborg - i dag

I dag hålls konferensen "Stoppa våldet mot kvinnor" i Göteborg. Den vänder sig till en lång rad olika berörda i Göteborgsområdet: förtroendevalda, skola, socialtjänst, sjukvård, polis, rätts-väsende, bostadsbolag, jourverksamheten, ideella organisationer med flera. Det är mycket positivt att konferensen äger rum i Göteborg, då relationsnära våld är ett samhällsproblem som det talas alldeles för lite om. Det är främst kvinnor som utsätts för våld och kränkande behandling på den plats där vi andra känner lugn och trygghet - i hemmet.

I ett av världens mest jämställda länder är det lätt att tro att mäns våld mot kvinnor och annat relationsnära våld är ett problem som vi i stort lämnat bakom oss i Sverige.

Så är det inte. En statlig utredning har dessutom kommit fram till att ungefär tio procent av alla barn i Sverige någon gång har upplevt våld i hemmet. Ungefär fem procent av barnen upplever det ofta.

Alliansregeringen har sedan 2006 genomfört en historiskt stor satsning på området. Under förra mandatperioden satsade den en miljard kronor på en särskild handlingsplan för att bekämpa våld i nära relationer. Som ett led i att förstärka skyddet för våldsutsatta kvinnor har riksdagen i år skärpt straffen för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.

Många gånger är
det ideella eldsjälar som genom kvinnojourer eller liknande som erbjuder hjälp och stöd till kvinnor som utsatts för våld. Dessa ideella organisationer har ofta svårt att planera sin verksamhet eftersom finansieringen många gånger varit osäker.

Därför vill Moderaterna i Göteborg förstärka stödet till ideella organisationer inom trygghetsområdet genom att öka bidragen och ge flerårs-bidrag för att de långsiktigt ska kunna planera sin verksamhet.

Vid ett besök på en kvinnojour beskrevs problemet med att våldsutsatta kvinnor ofta har svårt att få hjälp med ny bostad. Att kunna få hjälp till nytt boende kan därför hjälpa många utsatta att ta steget och våga lämna sina plågoandar.

Alliansen i Göteborg har fått i genom ett förslag i kommunstyrelsen om att staden ska samverka med både de kommunala och privata bostads- bolagen inom Göteborgsregionen för att hjälpa personer som utsatts för relationsnära våld till både ett temporärt och ett nytt permanent boende.

I slutändan handlar det, både politiskt och privat, om att våga se problemen och agera. Annars kommer vi aldrig åt detta samhällsproblem som fortfarande är verklighet för alltför många i dag.

 

Jonas Ransgård, Vice ordförande (M) i Göteborgs kommunstyrelse

Saila Quicklund, Riksdagsledamot och ordförande i Moderatkvinnorna

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!