Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vi ska inte göra om Tysklands misstag

Matilda Ernkrans (S) och Marina Johansson (S) skriver i GT den 20/5 om den moderata miljöpolitiken. Vi moderater vill förtydliga att vi har en aktiv klimat- och miljöpolitik för fler jobb och nya teknikinnovationer. Sverige är nämligen bäst i världen när det gäller att minska utsläpp och främja förnybar energi. Med 51 procent förnybar energi har vi redan nått vårt mål för 2020. Tack vare alliansen.

Debattörerna nämner GoBiGas som en pådrivare för fler jobb och bättre miljö. Projektet är en förlustaffär som hittills kostat göteborgarna 1,2 miljarder kronor. Varje jobb har kostat tiotals miljoner och fortsätter kosta varje år. S vill också förstöra Göteborgs vackra innerskärgård med en gigantisk vindpark, med stora miljökonsekvenser och ekonomiska förluster. För samma pengar kunde vi fått många gånger större miljönytta.

Om vi följer S-råden till utbyggnad av förnybar energi riskerar vi att råka ut för samma energiöde som Tyskland. Landets Energiewende var tänkt att ta det bort från kärnkraft och fossila bränslen till den förnyelsebara energin. Med facit i hand har Tyskland demonstrerat för Sverige och övriga världen hur man inte ska göra.

 

Då den gröna energin inte är tillförlitlig och kärnkraften avvecklas i förtid, måste Tyskland köpa kopiösa mängder fossila bränslen. Därför har deras koldioxidutsläpp ökat sedan 2011, trots enorma subventionerna till förnyelsebar energi. Tysklands ökning av utsläpp äter upp Sveriges minskning flera gånger om.

Elpriserna i Tyskland är bland de högsta i Europa. Den totala subventionen sedan år 2000 är hisnande 965 miljarder kronor. Energiomvandlingen har gjort att 6,9 miljoner familjer lever i energifattigdom. Fattiga hyresgäster runtom i landet betalar för att förmögna husägare i Bayern ska få installera solpaneler på taken. S-politiken skulle alltså innebära att Sverige tar från de fattiga och ger till de rika, precis som i Tyskland.

 

M jobbar i stället för en ambitiös klimatpolitik där alla länder tar ett stort ansvar. I förhandlingarna om EU:s nya klimatramverk fram till 2030 har den alliansledda regeringen varit drivande för att påskynda processen. Målsättningen är att träffa ett globalt avtal vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015. Det är först när vi har en billig och effektiv förnyelsebar energi som vi på allvar kan få fart på omställningen. Den svenska energipolitiken vilar på tre ben, som är den svenska klimatsuccén: vattenkraft, kärnkraft och förnyelsebart. Det är så vi tar ansvar för jobben, utsläppen och miljön i Sverige och Europa.

 

Martin Wannholt
Kommunalråd (M) Göteborg
Lars Hjälmered
Riksdagsledamot (M) och gruppledare Näringsutskottet

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!