Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Västra Götaland - en förebild för Sverige

Regeringen har efterlyst ett utvidgat samarbete mellan landets mindre  och medelstora lärosäten. Vi tar nu ett första steg. Tack vare 17  miljoner i bidrag från regionen under två år drar Högskolan i Borås och  Högskolan i Skövde i gång ett unikt forskningssamarbete.

Genom att förena och dra nytta av varandras styrkeområden vill lärosätena gemensamt ytterligare höja nivån på forskningen - till gagn både för näringsliv och för offentlig förvaltning.

Vi hittar alltså inte på något nytt utan bygger vidare på den spetskompetens som redan finns i Borås och Skövde. För att möta samhällets behov av nya innovationer behöver vi forma starkare forskarmiljöer. Detta skapar i sin tur bättre förutsättningar för extern forskningsfinansiering.

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde har båda en inriktning där "praktikens problem" står i centrum och vi har en stark samhällsrelevans. Inom ramen för det nya forskningssamarbetet har vi identifierat fyra programområden. För två av dessa står Västra Götalandsregionen som medfinansiär. Det ena området benämner vi "Textil, design och hållbar utveckling", det andra "Informations- och kommunikationsteknik". Inom dessa områden hoppas vi skapa forskningsmiljöer som är nationellt ledande och internationellt erkända.

Vårt nystartade forskningssamarbete följs på nära håll av regionalutvecklingsnämnden i Västra Götaland. Företrädare för regionen är angelägna om att utveckla en starkare lärosätesstruktur och upprätthålla och utveckla hög forskningskvalitet i västra Sverige. Förutom bättre möjligheter till utökat stöd från nationella och internationella finansiärer, ger regionens medfinansiering oss också möjlighet att delta i det så kallade Horizon 2020-programmet, EU-kommissionens förslag till ett nytt europeiskt ramprogram för forskning och innovation. I det betonas just det vi satsar på - samhällsrelevans, flervetenskap och hållbar utveckling.

Innovationer i företag och offentlig verksamhet är nödvändiga för en gynnsam samhällsutveckling. Här har universitet och högskolor en viktig roll att spela. Vi ska verka för samverkan och för att forskningsresultat kommer till verklig nytta utanför den akademiska världen.

Med denna artikel pekar vi på den möjlighet som regional finansiering av forskningen innebär och att det finns nya vägar att utveckla konkurrenskraftiga forskarmiljöer. Modellen i Borås och Skövde är av nationellt intresse. Strategiska satsningar av det här slaget stärker den högre utbildningen och forskningen och gör mindre och medelstora lärosäten mer konkurrenskraftiga. Vi hoppas att andra vill ta efter och att vi får ett ökat fokus på innovation och nyttiggörande.


Björn Brorström

Rektor Högskolan i Borås 


Sigbritt Karlsson

Rektor Högskolan i Skövde