Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Var ska arbetskraften som bygger Göteborg bo?

Den arbetskraft som efterfrågas i Västra Götaland kommer inte ha råd att flytta till regionen då efterfrågan fortsätter att öka snabbare än vad utbudet av bostäder gör. Foto: SHUTTERSTOCK
Ania Johansson praktiserar på GT:s ledarsida genom Liberala Skrivarakademin. Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Tack vare den ökade invandringen de senaste åren har Västra Götalandsregionen vunnit tid för att hitta en lösning på arbetskraftproblemen. Men det finns fler utmaningar.

Bara för ett år sedan verkade industrikonjunkturen i Västsverige stark. I dag syns tydligt hur Sveriges export hamnat i kläm på grund av internationella omställningar, så som Brexit och handelskriget mellan USA och Kina. Den dämpade efterfrågan på Sveriges varor har bidragit till industrins lägre orderingångar i Göteborg.

 

Prognoserna från våren 2019 har visat sig vara alldeles för stora skor att fylla. Detta enligt Västra Götalandsregionens senaste Konjunkturbarometer som presenterades på Handelshögskolan i Göteborg under måndagen. Barometern bygger på en enkät till ett tusen företag, varav 78 procent svara på undersökningen.

 

Särskilt stora skor påträffas i siffrorna om antalet anställda inom industri och bygg. Sysselsättningsgraden har fallit kraftigt och är nu långt under önskat resultat: Mellan våren 2018 och nu redovisas ett fall på 7 procent inom industrisektorn inklusive bygg. Samtidigt präglas rapporten av en optimistisk framtoning av att det dystra läget inte bör bli långvarigt. 

 

Med det sagt så är det ingen som på riktigt kan förutse en lågkonjunktur. Men det skadar inte att se över i vilken riktning indikatorerna pekar, inte minst med tanke på att den tidigare prognosen om Göteborg inte stämt till fullo med verkligheten.

 

Även om Göteborg är en av de mer friska kommunerna i Västra Götalandsregionen så är läget i Göteborg fortfarande ansträngt. De kommande åren kommer att bli en utmaning för kommunen. Men misströsta ej: Flera branscher ger hopp om framtiden.

 

Bland annat skriker företag som levererar IT-tjänster och företagstjänster efter kompetens. Det är en arbetsmarknadstörst vilket bådar gott om en hållbar och innovativ ny generation i näringslivet. Men det är här det kör ihop sig än en gång, då det råder brist på lokal arbetskraft.

 

Politikerna i Västra Götalandsregionen måste lista ut hur de ska kunna säkerställa kompetensförsörjningen. Tack vare den ökade invandringen de senaste åren har regionen vunnit tid för att hitta en lösning på arbetskraftproblemen. 

 

Tyvärr uppstår nya hinder när byggbranschen stagnerar. Efter uppgångar fem år i rad upphörde stadsbyggandet i Västra Götaland att öka under 2018. Det är inte början på en positiv trend. Förvisso är det ett gott tecken att det byggs kommersiella byggnader och en förbättrad infrastruktur. Men det medför långsiktiga konsekvenser om det inte finns ett utökat fokus på att bygga bostäder. 

 

Den arbetskraft som efterfrågas i Västra Götaland kommer inte ha råd att flytta till regionen då efterfrågan fortsätter att öka snabbare än vad utbudet av bostäder gör. Det är bekymmersamt om politikerna oroar sig över att folk hellre flyttar till andra storstäder än till Göteborg när det faktiskt finns bra förutsättningar väl på plats. 

 

Alla bostäder som redan byggts de senaste åren har gett hopp om Göteborg. Fler bostäder tas tacksamt emot av både nyinflyttade och byggbranschen och kommer locka till sig den arbetskraft som behövs i en av framtidens mest lovande branscher.

 

Det är hög tid att öppna ögonen för att se den bistra sanningen om Göteborgs nuvarande problematik. Det kan ta längre tid än man tror att lyckas öka sysselsättningsgraden inom industrin. Men det behöver inte ta lika lång tid för byggbranschen att återhämta sig. 

 

Ania Johansson praktiserar på GT:s ledarsida genom Liberala Skrivarakademin