Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Valfriheten viktig för de studerande

Ökad valfrihet inom vuxenutbildningen är en fråga Göteborgsmoderaterna  har drivit länge. För ett år sedan föreslog vi att ett valfrihetssystem  borde införas på regional nivå i Göteborgsregionen för de som studerar  inom vuxenutbildningen i väntan på ett nationellt valfrihetssystem.

Nu har två statliga utredningar presenterats som föreslår just valfrihet inom vuxenutbildningen: dels SFI-utredningen (SOU 2011:05), som berör språkutbildningen i Svenska för invandrare (SFI), och dels utredningen "Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå" (SOU 2013:20), som berör vuxenutbildning på grundskolenivå.

Båda förespråkar ökad valfrihet och möjlighet för den studerande att själv välja utbildningsanordnare. Utredningarna betonar också vikten av att öka flexibiliteten i utbildningarna för att underlätta studier parallellt med arbete eller andra studier.


De som studerar inom vuxenutbildning och SFI är en väldigt heterogen grupp. Ungefär en tredjedel av den är asylsökanden och anhöriga till asylsökanden, övriga har sökt sig till Sverige av andra skäl än flykt - exempelvis för att arbeta eller för att de hittat kärleken här. Det finns en stor andel som har mindre än tre års skolgång, men ännu fler som har mer än tolv års skolgång. Alla dessa människor har olika behov och olika förutsättningar. Därför måste det både finnas olika typer av utbildningar och en möjlighet för den studerande att välja mellan dem.


Arbetslinjen är en central del av Moderaternas politik och Svenska för invandrare och vuxenutbildning är viktiga verktyg på kommunal nivå för att stärka individen och sänka trösklarna för att få ett jobb. Att motarbeta arbetslösheten och stärka förutsättningarna för fler att arbeta är ett politiskt ansvar på alla nivåer, och språket i kombination med relevanta yrkeskunskaper är de viktigaste faktorerna för att individen ska kunna få ett jobb.

Vi har märkt att kvaliteten måste höjas inom utbildningarna och här spelar valfriheten en viktig roll i att ge eleverna möjlighet att välja bort dåliga utbildningar till förmån för bra. Lika självklart som vi tycker det är att gymnasieungdomar ska kunna välja sin skola, lika självklart borde det vara att den som studerar i vuxenutbildningen också ska få välja var man ska läsa sin utbildning.


I väntan på nationell lagstiftning på området bör Göteborgsregionen därför gå före och införa valfrihet. Om vi skolas in med att kunna välja skola från det vi börjar första klass i grundskolan till gymnasiet och högskolan så borde väl vuxna människor på komvux och SFI även ges samma möjlighet?


 Hampus Magnusson, Biträdande kommunalråd (M) och vice ordförande i vuxenutbildningsnämnden, Göteborg