Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Tjafs hjälper inte hedersutsatta

Börshuset i Göteborg, där fullmäktige sammanträder.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Debattlustan kantrade nästan debatten i Göteborgs fullmäktige om en viktig åtgärd för att ta kampen mot hedersproblematiken.

Det råder ingen tvekan om att det i Göteborg likt på många andra platser i Sverige finns problem med hedersrelaterat våld och förtryck. 


Därför ser kommunen nu över förutsättningarna för ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Ett lyckat resultat på en sådan verksamhet finns i Stockholm: Stödcentrum Origo. Verksamheten fungerar som en lågtröskelverksamhet då tilliten till myndigheter är låg bland målgruppen. 


I dag syns ett mönster i hur de unga söker hjälp. Medan killar oftast vänder sig till polisen så öppnar flickor i stället upp sig för skolpersonal. Därför är en viktig del att förse skolpersonal relevant utbildning. Vilka signaler ska man vara uppmärksamma på? Hur ska skolan på ett säkert sätt gå vidare? I dag dikterar Socialtjänstlagen att om en skola gör en orosanmälan så måste föräldrarna kontaktas. Som Helene Odenjung (L) påpekade under fullmäktige under torsdagskvällen kan det vara frågan om liv eller död.


I brist på trovärdiga ideologiska konfliktlinjer havererade dock debattviljan i småtjafs om vilken målgrupp som stödcentret ska fokusera på. Den planerade åldersgruppen 13-26 är, menade kritikerna i bland annat Demokraterna och Sverigedemokraterna, en begränsning.


Helene Odenjung menade dock att det endast handlade om en initial fokusering, inte ett nej till att hjälpa yngre eller äldre i behov av hjälp. Jörgen Fogelklou (SD) kontrade med:

 – Jag och Sverigedemokraterna anser att det är lika förfärligt när en flicka eller kvinna utsätts för våld oavsett hennes ålder. Är det inte så att alla kvinnor som utsätts för våld ska få den hjälp de behöver?


En annan tvistefråga rörde placeringen. Givetvis måste det kännas tryggt att gå dit. Med den regionala samverkan som stödcentret ska bygga på faller det sig naturligt att verksamheten startas i centrala Göteborg. Därutöver finns det en poäng i att centret inte är placerat just där allra flesta fall av hedersproblem misstänks finnas, eftersom det inte ska finnas risk för stigmatisering eller angiveri av de som tar modet till sig att söka hjälp.


För de flesta av oss så ökar självbestämmandet och friheten i takt med åldern, men för de som är utsatta för hedersförtryck och våld gäller det omvända. Varje minut är också någon annans minut.


Att leva med hedersrelaterat våld och förtryck är en inskränkning av en individs rättigheter, en av vår tids största frihetsfrågor. Oavsett vem vi är eller var vi kommer ifrån, så ska alla människor i Sverige omfattas av samma rättigheter.


Många av de drabbade, barn och kvinnor men även pojkar och unga män, står maktlösa inför överordnade och auktoriteter. Att låta utsatta ensamt bära ansvaret för att kämpa sig loss är ett misslyckande. Sverige har en skyldighet att ta ansvar för att alla har samma friheter i livet. Så även i Göteborg.


Att politikerna i stället hängav sig åt tjafsande om ålderskategorier när majoriteten var eniga om själva behovet, kändes bitvis mer som att det handlade om att stilla debattbehovet än att lösa ett viktigt samhällsproblem.


Kommunfullmäktigesalen i Börshuset.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Ania Johansson praktiserar på GT:s ledarsida genom Liberala Skrivarakademin