Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Tågspårens kapacitet fördelas inte neutralt

Foto: Stig-Åke Jönsson/Malmöbild
Foto: Anders Ylander

Trafikverket fördelar inte tågspårens kapacitet konkurrensneutralt, enligt MTR Express vd Johan Söör.

Sedan 2010 är marknaden för persontågstrafik i Sverige helt öppen. I dag har SJ konkurrens från tre privata aktörer, bland annat Skandinaviska Jernbanor mellan Göteborg och Uppsala och MTR Express mellan Göteborg-Herrljunga-Skövde-Stockholm. Nya aktörer ger resenärerna fler valmöjligheter, leder till lägre biljettpriser och sätter press på gamla aktörer att leverera bättre och pålitligare tågresor. MTR Express snabbtåg är till exempel 10 procentenheter punktligare än SJ:s snabbtåg på sträckan Stockholm-Göteborg, detta trots att vi kör på samma (bristande) infrastruktur.

Men för att konkurrensen ska fungera måste den ske på sunda och likvärdiga villkor. Trafikverket är den myndighet som ansvarar för att fördela kapacitet på spåren och enligt Järnvägslagen ska detta göras på ett konkurrensneutralt sätt. Tyvärr fungerar det inte så i praktiken. Fem år efter marknadsöppningen har Trafikverket fortfarande inte anpassat sina fördelningsmodeller till den nya konkurrensen.

Från affärsresenärer i Göteborg har MTR Express fått önskemålet att ha en avgång som avgår 05.45 och anländer Stockholm före klockan nio på vardagsmorgnarna. MTR Express har ansökt om detta till Trafikverket inför nästa års tidtabell. Men önskemålet har inte hörsammats. Däremot har SJ:s snabbtågstrafik beviljats avgångar både kl 05.55 och 06.00. Viktigt att tillägga här är att Trafikverkets beslut naturligtvis inte beror på illvilja. Man saknar helt enkelt en modell för att fördela spårkapacitet som ger konkurrens på lika villkor även i praktiken. Men problemet kvarstår givetvis - göteborgare som vill vara i Stockholm vid niotiden tvingas alltså välja SJ, eftersom Trafikverket inte fördelar tåglägena på lika villkor.

Det finns idag bara en enda tågtyp i Sverige som Trafikverkets signalsystem och regelverk är fullt anpassat för: SJ:s X2000. Det hade historiskt goda skäl eftersom X2000 tidigare var det enda snabbtåget med 200 km/ i maxhastighet. Men idag finns flera andra snabbtågstyper med samma maxhastighet, tåg som är betydligt mer miljövänliga. MTR Express snabbtåg är talande exempel; de tillåts inte köra i 200 km/h på sträckor där det är tekniskt möjligt – detta på grund av omoderna skrivningar i regelverket. Även Västtrafiks Regina-tåg, som används för resor bland annat mellan Göteborg och Skövde, missgynnas på liknande sätt. Om Trafikverket uppdaterade sina regler och signalsystem skulle restiderna från Göteborg till Skövde och Stockholm kunna kortas ytterligare.

 

Nu måste Trafikverket börja få framdrift i dessa frågor. Jag föreslår två åtgärder. Dels att Trafikverket snarast påbörjar ett arbete för att kunna fördela spårkapacitet på sunda och likvärdiga villkor för både gamla och nya aktörer. Det behövs en modell som bygger på konkurrensneutralitet även i praktiken. Dels behöver Trafikverket uppdatera sina riktlinjer och signalsystem omgående, så att moderna och bättre miljöanpassade tåg kan utnyttjas till full kapacitet. Det skulle korta restiderna ytterligare.

Dessa justeringar skulle gynna konkurrensen i marknaden, och därmed alla resenärer. Och göteborgarna skulle få både kortare restider och ännu fler alternativ för att ta sig till Stockholm på morgonen.

 

Johan Söör,

verkställande direktör MTR Express

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!