Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sverige behöver sin kärnkraft i framtiden

Moderaterna och alliansen tar frågan om klimatet på största allvar. Men  tvärtemot Miljöpartiets Birgitta Losman och Lise Nordin, som vill  avveckla kärnkraften (se GT 3/7)

, vill vi både behålla och utveckla den. Vi har möjliggjort en förnyelse av kärnkraften samtidigt som vi satsar på både sol, vind och ytterligare energieffektivisering.

Sveriges energiproduktion ska på lång sikt vila på tre ben - vattenkraft, kärnkraft och förnybara energikällor. Det fastslog alliansen i en energiöverenskommelse år 2009. Av dessa tre står kärnkraften för cirka 40 procent av Sveriges elproduktion. De svenska reaktorerna har, precis som Losman och Nordin riktigt uppmärksammar, åldrats. Därför är det dags att satsa på ny teknik i värnandet av tillväxt och miljö.

Sveriges produktion av energi är en av EU:s renaste, vilket vi är mycket stolta över. Närmare hälften av den kommer från förnybara källor, vilket energiöverenskommelsen ligger till grund för. Kombinationen av kärnkraft, vindkraft, vattenkraft och förnybara energikällor gör att vårt energisystem ger mycket låga koldioxidutsläpp. Sverige toppar alltså Europas renlighetsliga.

Tyvärr ser möjligheterna för vindkraft att helt ersätta kärnkraften mycket små ut. Vindkraftens oregelbundenhet är för problematisk. Vad Losman och Nordin glömmer att berätta för invånarna i Västra Götaland är att så sent som i början av juni kunde vi läsa att vindbristen i Danmark gjorde att kostnaden för att köra en tvättmaskin landade på 88 kronor. Kostnaden i Sverige var under motsvarande period 3:50 kronor.

I Tyskland, som också lyfts fram i miljöpartisternas artikel, står förnybara källor endast för en femtedel av landets elproduktion. Resultatet låter inte vänta på sig. I kölvattnet av kärnkraftsavvecklingen är det inte bara elpriset som stiger. Tyskland tvingas nu bygga ut sina smutsiga kolkraftverk för att möta energibehovet. Här kan vi se några av de negativa konsekvenser som en hastig kärnkraftsavveckling för med sig.

För alliansen och Moderaterna är kärnkraften en stabil och klimatsmart eltillförsel. Energiöverenskommelsens tre ben ger Sverige förutsättningarna att nå uppsatta klimatmål samtidigt som industrins konkurrenskraft värnas.


Michael Svensson

Riksdagsledamot (M), Falkenberg.

Cecilie Tenfjord-Toftby

Riksdagsledamot (M) i Näringsutskottet, energipolitiskt ansvarig.