Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Studie berömmer den privata äldrevården

GOD VÅRD. Privat äldrevård kan ha stora kvaliteter - ibland större än den kommunala vården. Det visar en ny studie, vars resultat förvånat forskarna. Foto: SHUTTERSTOCK

Den privata äldrevården har fått ta mycket stryk under det senaste året, framför allt i samband med den så kallade Caremaskandalen. Privata vårdföretag, deras ägare och vinster ifrågasätts från flera håll, och kritikerna hävdar att privatiseringarna lett till försämrad kvalitet för brukarna plus sämre arbetsmiljö för personalen.

Men verkligheten är inte så enkel - det visar en studie vid Umeå universitet, som tidskriften Forskning och Framsteg redogör för i sitt senaste nummer. Enkelt uttryckt visar den att kommuner med privat åldringsvård har lägre kostnader men lika god kvalitet som kommuner med enbart kommunal vård. Dessutom är dödligheten faktiskt något lägre bland brukarna i kommuner med privat vård.

"Vi var mycket förvånade. Vår förutfattade mening var att det nog skulle bli billigare - men sämre - i de privata alternativen, eftersom vi vet från tidigare studier att personalintensiteten minskar något i den privata vården", säger Mats Bergman, professor i nationalekonomi, som ledde studien.

Men resultatet var inte entydigt: så hade till exempel kommuner med en liten andel privat vård något mer belåtna kunder och anhöriga än de med en stor andel. Generellt sett går dock studiens resultat tvärt emot den bild vi fått av äldrevården efter Caremaskandalen.

Vad detta beror på har forskarna inget tydligt svar på. Dock menar de, att en anledning kan vara att de privata vårdföretagen är effektivare, eftersom de inte dras med en tungrodd kommunal byråkrati. Dessutom tvingar upphandlingen kommunala politiker och tjänstemän att verkligen tänka efter vad de egentligen vill ha, och formulera sina krav därefter.


Vad studien klart visar är att den kritik mot vårdens privatisering som kommit från främst politiskt vänsterhåll inte är korrekt på ett flertal punkter. Det är givetvis riktigt att det finns privata vårdföretag eller enskilda vårdhem där verksamheten inte fungerar som den borde. Men vi ska inte glömma att det finns kommunal vård som är precis lika dålig - eller bra! - som den privata. Att verksamheten drivs i kommunal regi är definitivt ingen kvalitetsgaranti, och att kräva stopp för privata ägarintressen i vården innebär därför inte att brukarna och personalen per automatik får det bättre.


Egentligen är detta så givet att det inte borde behöva sägas. Men det senaste årets debatt visar att det fortfarande råder stor okunskap om problemen och deras orsaker. Vad den infekterade diskussionen gett är egentligen endast att tillsynen av bland annat äldrevården måste förbättras. Det gäller givetvis såväl den privata som den kommunala, och samma krav måste ställas på och uppfyllas av samtliga vårdgivare.

Här har kommunerna en viktig uppgift som de måste lägga ner mer tid och arbete på. Debatter behövs förvisso - men en väl fungerande vård är viktigare för våra äldre.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!