Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Staten måste ta större ansvar

Stig Bertilsson (M), kommunstyrelseordförande i Bengtsfors. Foto: HENRIK JANSSON/GT
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

Fullt berättigat att staten tar större ansvar för de kostnader som lagts på kommuner, skriver Stig Bertilsson (M) i ett genmäle till ledarsidans fristående kolumnist Csaba Bene Perlenberg.

Problem uppstår när staten gör sådana förändringar i systemen så att kommunen inte har någon möjlighet att parera. Etableringsersättningen är ett exempel på det. Ersättningen utgår under två år. Att jobbet med etableringen skulle vara slut efter två år är direkt felaktigt. Det är ovanligt att människor är i egenförsörjning efter två år och att det sker på den öppna marknaden. En stor del av de som fått sysselsättning har varit i subventionerade kommunala arbeten med arbetsmarknadspolitiska medel.

Bengtsfors är dessutom en annorlunda kommun än den var 2014 innan flyktingströmmen kom. En kommun med helt nya och stora problem som kräver resurser ifråga om anpassning, integration och utbildning. Bengtsfors är också, som framgår av reportaget i GT/Expressen ansatt av att sociala problem exporterats från bland annat Göteborgsområdet. 

 

Bengtsfors har en äldreomsorg som i en jämförelse med riket och liknande kommuner sköts effektivt och kostnadsmedvetet. Byråkratin är redan bantad eller ytterst liten. Skolan och barnomsorg i en till befolkning liten kommun men med stor geografi innebär att man har svårt att få stordriftsfördelar. Redan för tio år sedan lades småskolor ner. 

 

Markförsäljning är en lösning i tillväxtkommuner där det finns privata entreprenörer som ser en marknad i att bygga bostäder, köpcentra och industrilokaler. Att höja skatten lättvindigt i en högskattekommun där medelinkomsten är lägre än riket skulle öka skillnader mellan stad och land och dessutom leda till ökad utflyttning.

 

Det självklara kravet att staten inte bara kan dra när man vill utan måste ta ansvar för de nya kostnader som lagts på kommuner som Bengtsfors är fullt berättigat!

 

Stig Bertilsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande  i Bengtsfors

 

SVAR DIREKT:

För att parafrasera Stig Bertilsson då han stod i Bengtfors fullmäktiges talarstol i slutet av april 2019, då han kommenterade stadsrevisionens granskning av 2018 års verksamhet: Han läser min ledare som en viss potentat läser Bibeln.

 

Precis som anförs min text har Bengtsfors ekonomi varit, om inte misskött, så gravt eftersatt i flera, flera år, långt innan Bertilsson kom till makten vid kommunvalet 2018. Detta är väldokumenterad materia i kommunens årsredovisningar och revisionens granskningsrapporter under flera år.

 

Målsättningar har inte nåtts, styrningen har varit bristfällig. Ingen skugga ska falla på Bertilsson eller det nya styret för detta. Och, precis som min ledarkrönika konstaterar, nog finns det skäl för större ansvarstagande från staten. Kommuner ska inte belastas för regeringars beslut. Icke desto mindre hade Bengtsfors varit bättre rustat för att anta sina utmaningar om inte kommunens styrning brustit. För inte är väl Bertilsson nöjd med styrningen under det tidigare S-styret?

 

Csaba Bene Perlenberg