Sprutbyten löser inte  missbruksproblem

Göteborgs kommunfullmäktige behandlade i går en motion om att införa  sprutbytesprogram för narkotikamissbrukare. Argumenten för ett sådant  program brukar ta sikte på att sprutbyten skulle rädda liv genom att  begränsa spridningen av hiv och hepatit-C.

Vi som är motståndare till sprutbyten brukar målas ut som känslokalla och beredda att se människor avlida för att vi inte vill ge efter för vad förespråkarna menar är en försumbar liberalisering av den svenska narkotikapolitiken.

Men sanningen är inte riktigt så enkel. Forskningsläget är inte alls glasklart till fördel för sprutbyten, vilket förespråkarna vill ge sken av. Göteborgs stad har under flera årtionden bedrivit ett offensivt arbete kring både missbruk och smittspridning bland missbrukare - men utan sprutbytesprogram - och har också ett fungerande arbete för att begränsa smittspridning. Man kan jämföra Göteborgs resultat med Malmö och Lund som har haft ett sprutbytesprogram, men där man inte har lägre smittspridning än i Göteborg.

Schweiz utgör ett uppenbart skräckexempel på en utveckling som började med sprutbytes- program. Där tillhandahålls inte bara sprutor och kanyler i obegränsad mängd, utan även andra verktyg för injektionsmissbruk.

Allt står uppdukat i så kallade fixerstüblis - särskilda lokaler dit narkotikamissbrukare kan gå för att injicera eller röka droger.

Problemet är att ingen bryr sig om vad som sker med narkotikamissbrukarna när de befinner sig på andra platser.

Sprutbytesprogram och liknande åtgärder uppfattas av många som att samhället har kapitulerat för narkotikamissbruket och medför även följd-problem. Var och hur ska sprututbyte ske och hur ska kommunen följa upp att det inte uppkommer andra negativa konsekvenser?

I Stockholm, där landstinget driver ett pilot- projekt med sprutbyten på S:t Görans sjukhus, har det inträffat incidenter där kanyler har hittats på en närliggande lekplats. En liten flicka stack sig också mycket olyckligt på sin förskola på en kvarlämnad kanyl. Även organisationen KRIS - Kriminellas revansch i samhället - är motståndare till sprutbytesprogram.

Att motarbeta narkotikamissbruk innebär att aktivt arbeta för att så få människor som möjligt ska fastna i missbruket.

Vi vill att så många som möjligt ska få hjälp med att lämna det.

Den restriktiva narkotikapolitiken i Sverige har ett brett politiskt stöd och har varit framgångsrik i en internationell jämförelse. Det tycker vi är bra. Den som sitter fast i ett narkotikamissbruk har förlorat sin frihet.


HAMPUS MAGNUSSON

Kommunalråd (M) i Göteborg

ANTI AVSAN

Riksdagsledamot (M), ledamot i justitieutskottet, domare och tidigare polis