Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Socialdemokraterna  mot de lokala idéerna

Anneli Hulthén skriver i GT 24/10 tillsammans med Gabriel Wikström och  Linus Glanzelius från SSU om ungdomsarbetslösheten - som beskrivs som  regeringens fel.

Europa och världen går igenom en långvarig och omvälvande ekonomisk kris - trots det är Sveriges finanser sunda och antalet sysselsatta har ökat med 200 000 personer sedan 2006. Men vi är inte nöjda, och det finns grupper som står långt från arbetsmarknaden och där trösklarna behöver sänkas ytterligare.

En av dessa grupper är ungdomar. Därför har vi på nationell, liksom på lokal, nivå kommit med en rad förslag för att sänka trösklarna och göra det enklare för ungdomar att komma i arbete.


Alliansregeringen har halverat arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år och sänkt den ytterligare för ungdomar under 23 år. Vi har halverat restaurangmomsen och infört rutavdraget för att stärka branscher där många ungdomar får sina första jobb. Alla dessa reformer har Socialdemokraterna varit emot.

Vi har reformerat gymnasieskolan och infört så kallade yrkesintroduktionsanställningar för ungdomar på väg in i arbetslivet som ett resultat av trepartssamtalen mellan fack, arbetsgivare och staten, där ungdomar varvar jobb med studier och där arbetsgivaren får ekonomiskt stöd för dessa anställningar.

På lokal nivå har vi föreslagit att införa motprestation för försörjningsstöd, att det inrättas en uppsatspool för ungdomar som studerar på universitet och att staden börjar med så kallade studentmedarbetarskap för högskolestuderande. Förslag som samtliga har ratats av de rödgröna i Göteborgs kommunfullmäktige.


I vårt budgetförslag har vi utöver ovanstående föreslagit att antalet sommarjobb för gymnasieungdomar ska fördubblas med ambitionen att Göteborgs stad tillsammans med näringslivet ska kunna erbjuda sommarjobb åt alla som är intresserade. Det är en idé som LO och näringslivet ställt sig bakom, men som de rödgröna röstade ned i den senaste budgetdebatten.

Att som Socialdemokraterna påstå att Moderaterna saknar idéer för att minska ungdomsarbetslösheten när de själva motsätter sig alla idéer luktar mer av unken valtaktik än att de faktiskt drivs av ett äkta engagemang att komma tillrätta med samhällsproblemen.

Valet 2014 kommer att handla om jobben och ekonomin. Alliansens arbetslinje står mot de rödgrönas bidragslinje. Ska fler komma i arbete krävs en fortsatt engagerad jobbpolitik, i stället för höjda trösklar i form av höjda skatter. Lägre skatter ger fler i jobb, vilket ger ökade skatteintäkter. Det är så vi tillsammans skapar ett strakt samhälle med en stark välfärd för alla.


Hampus Magnusson
Biträdande kommunalråd (M)
Victor Löfving
Ordförande MUF Göteborg
Mattias Tykesson
Ledamot Moderata studenters riksstyrelse