Skottdåden förhindras inte av tidiga krogtider

Foto: Anders Ylander

De senaste skottlossningarna i Göteborg är förödande på flera olika  sätt. Att vapen är i omlopp och att invånarna ska behöva känna sig  otrygga är något som vi måste sätta stopp för.

Muf Göteborg har vid ett  antal tillfällen under årens lopp påpekat  vikten av trygghet i staden,  såväl på innerstadens feststråk som ute i  de omkringliggande  stadsdelarna.Fler poliser för ökad trygghet och skärpta straff för alla typer av vapenbrott, är några av de åtgärder som måste vidtas. Hårdare straff för de som säljer och köper droger.

Att ge poliser ökade resurser, och öka incitamenten för ungdomar att skaffa sig andra förebilder än gatuförebilder, är en förutsättning för att bryta en mörk spiral. Sysselsättning, utbildning, ansvarsfulla vuxna, idrottsverksamhet och möjlighet att kunna bidra till samhället är viktiga aspekter som vi måste jobba med.


Göteborg skall vara en trevlig och trygg stad att växa upp och leva i. Ingen göteborgare skall behöva känna rädsla för att gå ut på krogen, gå hem när det är mörkt ute eller behöva flytta från sitt bostadsområde bara för att en grupp individer tar makten över stadsdelen.

Göteborg är göteborgarnas stad och skall även vara trygghetens stad. Till detta krävs att den styrande majoriteten tar sitt ansvar och arbetar för frihet och säkerhet.

Under de senaste åren har de rödgröna fokuserat allt för mycket på tidigare stängning av Avenyns nattklubbar. Kanske inser de nu att det krävs andra satsningar för att stoppa den organiserade brottsligheten?


Pontus Båth

Vice ordförande Muf Göteborg

Mattias Tykesson

Ledamot Muf Göteborg